İsviçre’de 8 Şehirde Grev!..

Yemek dağıtım şirketi Smood dağıtım işçilerinin 2 Kasım’da başlattıkları grev, 8 şehre yayıldı. 

Smood işçilerinin greve çıkmasının üç ana nedeni var: 

1- kötü çalışma koşulları

2- düşük ücret

3- keyfi uygulamalar. 

İlk olarak 2 Kasım’da Yverdon’daki işçiler, 4 Kasım’da ise Neucnatel’deki işçiler greve çıktılar. 

Bunların ardından 8 Kasım’da Nyon, 10 Kasım’da Sion ve Martign, 11 Kasım’da Lozan, 15 Kasım’da Freiburg ve son olarak da 16 Kasım’da Cenevre’deki Smood işçileri greve çıktılar. 

Kötü Çalışma Koşullarının ve Yıldırma Politikalarının Arkasında MİGROS VAR!

Smood işçileri, seslerini duyurabilmek için bir çok Migros marketinin önünde bilgilendirme standları kurdular. 

Çünkü, Smood, Migros’la birlikte çalışan bir şirket ve Migros, bu işçi düşmanlığı politikasında Smood şirketinin arkasında duruyor. Smood’un işçi düşmanı politikalarınını destekliyor ve onaylıyor. 

Sendikanın YANILGISI:

İsviçre’nin en büyük işçi sendikası konubundaki UNİA, Migros yetkilileriyle görüşme talep etti. Ancak Migros yönetimi, bu talebe cevap bile vermedi henüz. Migros, bu mücadelede Smood’u savunuyor. 

UNİA tarafından bu konuda yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Kendisini ‘örnek’ bir işveren olarak tanımlayan bir şirket, Smood’un yöntemlerini ve iş modelini onaylayamaz. Migros örgütlenme özgürlüğüne saygı duyduğunu iddia etse de, işçilere gözdağı, yıldırma girişimlerini ve baskının sona ermesini sağlaması gerekiyor. Temel sendikal haklara yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez.”

Sendikanın yanılgısı burada ki, bütün bu işçilere yönelik gözdağı, baskılar, kötü çalışma koşulları, en büyük tekellerin başının altından çıkmaktadır. 

Büyük tekeller, taşeron şirketler aracılığıyla her türlü baskıyı, hak gaspını uygularken, bir kaç ana işletmede işçi haklarına, sendikaya çok saygılı bir görünüm yaratıp işçileri ve halkı aldatmaktadırlar. 

Dolayısıyla, bu noktada, Migros gibi tekelleri “sendikalara örgütlenme özgürlüğüne saygılı” şirketler olarak göstermek, bu görünümü meşrulaştırmak yerine, bu aldatmacayı teşhir etmek gerekir. 

Smood İşçilerinin TALEPLERİ:

Smood işçilerinin talepleri, aslında nasıl işçi düşmanı uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını da gösteriyor. İster Avrupa’nın diğer ülkelerinde, ister İsviçre gibi “refah toplumu” olarak gösterilen ülkelerde olsun,  süreç her gün işçi haklarının daha fazla gasp edilmesi ve işçilere daha kötü, daha düşük ücretli ve daha uzun mesaili çalışma koşullarının dayatıldığını gösteriyor. 

Smood işçilerinin talepleri şöyle: 

– Çalışma saatlerinin çalışanlara göre düzenlenmesi

– Bahşişlerin ve tatillerin adil dağıtılması

– Aşırıya kaçan cezaların sona erdirilmesi

– Ücretli hastalık izni

– Telefon ve ulaşım tazminatı

– İş kıyafetlerinin bakımı

– Saat ücretinin 25 CHF olması

– Gece (22.00’den sonra) yüzde 25’lik mesai ücreti artışı

  • Pazar günü için yüzde 50’lik mesai ücreti artışı.

Bilgi Notu: UNİA, 200.000 üyesi ile, İsviçre Sendikalar Konfederasyonu’nun en büyük üyesidir. Toplu sözleşmeleri yakrlaşık 1 milyon işçiyi etkilemektedir. 

Sosyal ağlarda paylaşın