İstihdam Dairesi Başkanı Açıkladı: “Almanya’ya Göçmen Lazım”…

Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, ülkeye acilen daha fazla göçmen alınması için hükümete çağrıda bulundu.

İstihdam Dairesi Başkanı Scheele, açıklamasında, “demografik nedenlerle bazı mesleklerde bu yıl potansiyel iş gücünün 150 bin azaldığını… önümüzdeki yıl daha da fazla iş gücü kaybı olacağını” vurgulayarak “Almanya’nın iş gücü tükeniyor” dedi.

Scheele’nin bu sorunun çözümü için üç önerisi var: “Vasıfsız kişilerin kalifiye iş gücü

haline gelmeleri… yarı zamanlı çalışan kadınların daha uzun çalışmasının sağlanması… ve özellikle de ülkeye göçmen alınması…”

Scheele, bu üç yöntemden özellikle önemli ve acil olanın göçmen alınması olduğunu belirterek şöyle diyor: “Şu anda yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Bu, geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek bir rakam… hasta bakıcıdan klima teknisyenine, lojistikçiden akademisyene kadar her alanda uzman iş gücü eksikliği çekiliyor…”

Emperyalist Tekeller İçin Göçmenler Ucuz İşgücü

İstihdam Dairesi Başkanı, tekelleri sözcüsü. Açıklamasından da görüleceği gibi, göçmenler meselesinde onların sorunun “insani”, “sosyal” yanlarıyla hiç ilgileri yok. Onlar için göçmenler, ucuz işgücü açığını kapatacak bir yedek güç.

Bu yedek gücü de zaten emperyalistler askeri işgalleriyle, yeni-sömürgecilik politikalarıyla sağlıyorlar.

Emperyalist ülkelerin bir çoğu, yeterli nüfus artışına sahip değil; bencillik, yozlaşma, hazcılık, tüketim kültürü… toplumu artık çocuk yapmaz duruma gelmiş. Nüfus düşüşünün sorumlusu da emperyalizmin empoze ettiği kültürden başkası değil.

Emperyalist tekeller sorunun çözümünü, o politikayı değiştirerek değil, dünyanın Asyasından, Afrikasından ucuz işgücü getirerek çözüyorlar. 

Bu nedenle, AB emperyalistlerinin göçmenlerle ilgili ettiği insanlıktan dem vuran tek bir kelimeye bile inanmamak lazım.

Onlar göçmenlerin sadece ucuz işgücü peşinde.  

Sosyal ağlarda paylaşın