İbrahim Devrim Top’un Katli -4
KATLEDİLDİ… Uyuşturucuya Karşı Savaş BİTTİ Mİ?…

Yoksul Gecekondu Mahalleleri’nde İbrahim Devrim Toplar Hep Varlar.. Varolacaklar…

25 yaşında bir delikanlıydı İbrahim Devrim Top.
Yazı dizimizin bundan önceki 3 bölümünde, nasıl katledildiğini, kaletmeyi meşrulaştıran “katlet, tazminat öde” politikasını, katliamın yargı eliyle nasıl meşrulaştırılmak istendiğini… anlattık.

İbrahim Devrim Top’un Katli, Sadece Hukuki Bir Sorun Değildir!

Devrim Top’u, bilerek, isteyerek, taammüden katlettiler.
Hukuki alanda katillerin yargılanmasını, cezalandırılmasını istemek, doğrudur, gereklidir.
Halkımızın Anayasa’da yazan hakları vardır. Bu yasalar hiçbir zaman halkın yararına ve çıkarına kullanılmasa da,
kullanmaya kalkan halka zulmetseler de, biz yine de
hukuki cephede savaşımızı sürdüreceğiz.
Faşizmde mantık aranmaz, mantığı sorgulanmaz, onlar kendi yasalarına uymuyor diye bu durum bizim hukuk mücadelesi vermeyeceğimiz anlamına gelmez.

Fakat şunu tekrar vurgulamak gerekir: Devrim Top’u, bilerek, isteyerek, taammüden katlettiler.
Çünkü, bu faşizmin politikasının bir gereğidir.
İbrahim Devrim Top’un katli, faşizmin yozlaştırma politikasını sürdürmek istemesinin ifadesidir.
Devrim Top, faşizmin bu politikasının karşısına çıkmış ve bu nedenle “bitişik atış”la katledilmiştir.
Bu nedenle;
Devrim Top’un katli, faişzmin yozlaştırma politikasının bir parçası olduğu içindir ki;
Devrim Top’un katline karşı mücadele de, faşizmin yozlaştırma politikasına karşı mücadeleden ayrı düşünülemez.

Katil Polis ve Yargı, Mafyacıların Ortağı;
Devrim Top, Halkın Evladıdır!

İbrahim Devrim Top, Küçükarmutlu mahallesinde uyuşturucu sattığı, gençleri uyuşturucuyla zehirlediği, mahalle halkını tehdit ettiği bilinen ve suçları kanıtlanmış bir
çeteciyi döverek mahalleden kovmuştur.
Bu açık ve nettir.
O mahallenin bekçisi, savaşçısı, öğretmeni, neferiydi. O bir devrimciydi.
Bu da açık ve nettir.
İbrahim Devrim Top, devrimcilerin mahallesinde, her sokağında bedel ödenerek kurulmuş ve korunmuş bir mahallede, çeteleşmeye, uyuşturucuya, halk çocuklarının zehirlenmesine izin vermemiştir. Bu da açık ve nettir.
Polis ve faşist devlet, yozlaştırma politikasını sürdüreceklerdir. Sürdürüyorlar da.

Katledenler, Emperyalizmin Bekçi Köpeğidir;
Devrim Top, Halkın Yiğit Savaşçısıdır

İbrahim Devrim Top emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm
mücadelesinde uyuşturucunun emperyalizmin halkları,
öncelikli olarak da gençleri teslim almak için olduğunu,
yozlaşma politikalarının en etkili aracının uyuşturucu
olduğunun bilincinde.
Uyuşturucuya karşı mücadeleyi kurtuluş
mücadelesinden ayrı veya bağımsız görmüyor açlığa,
yoksulluğa, işsizliğe karşı direnirken uyuşturucuya karşı
direnişi, uyuşturucudan kurtardığımız gençleri
emperyalizme karşı kazanılmış siyasi bir zafer olarak
değerlendiriyordu.
Emperyalizm ve AKP faşizmi için ise uyuşturucu
para kaynağıdır.
Emperyalizm tüm dünyada halklarını merkezi sinir
sistemini teslim alarak, insanların düşünmesinin,
üretmesinin, sorup sorgulamasının önüne geçmek
ister.
Uyuşturucu, emperyalist kapitalist düzeni
sorgulayıp onu değiştirmek için devrimcilik
yapmayalım, örgütlenmeyelim diyedir.
Uyuşturucuyla etkisiz hale getirilen merkezi sinir
sistemine sahip gençlik, emperyalizmin tam olarak
istediği, dünya halkları üzerinde sonuç almayı
hedeflediği kitledir.
Ülkemizde AKP faşizmi emperyalizmle işbirliğini halk
çocuklarını zehirleyerek yapıyor. Uyuşturucu AKP
faşizmi ile emperyalizmin ortak noktalarından biridir.
İbrahim Devrim Top polisler, devlet destekli
mafyalar tarafından korunan uyuşturucu çetelerine
karşı savaş açtı, mahallemizde uyuşturucuya, zehrinize
izin vermem dedi. Bu yüzden katledildi.

İbrahim Devrim Top Katledildi.
İbrahim Devrim Toplar, Uyuşturucuya Karşı Savaşa Devam Ediyorlar

İbrahim Devrim Top katledildi. Ama İbrahim Devrim Toplar, yoksul gecekondu mahallelerinde, yozlaşmaya karşı mücadelelerini sürdürüyorlar. Çetecileri engelliyor, torbacıları mahalleden kovalıyor, uyuşturucuya karşı kampanyalarına devam ediyorlar.

  • bitti –
Sosyal ağlarda paylaşın