Hukuksuzluk devam ediyor… Beraat kararı bozuldu

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin hakkında verilen beraat kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından dün bozuldu. 


KHK ile Özgür Gündem gazetesi kapatılmıştı. Dayanışmada  oldukları  için eş genel yayın yönetmenliği yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin hakkında dava açılmıştı. İstanbul Bölge Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada beraat kararı vermişti. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.ü Ceza Dairesi istinaf kararı verdi ve verilen beraat kararını “usule aykırı” olduğu iddiasıyla bozdu. Bozma kararı şöyle: “Her ne kadar mahkemesince sanıkların Özgür Gündem isimli gazetede birer günlük yayın yönetmeni olarak göründükleri, sanıkların gazete künyesinde isimlerinin geçmesine karşılık bu görevi fiilen yerine getirdiklerine, gazete nüshasındaki içeriklerden bilgilerinin olduğuna dair dosya kapsamında delil bulunmadığı, bu nedenle sanıkların Basın Kanunun 11. Maddesi kapsamında düzenlenen cezai sorumluluklarının olduğundan bahsedilemeyeceği, yukarıda bahsedilen isimsiz olarak yayınlanan haberlerden gazetenin asıl sorumlu yazı işleri müdürü olan İnan Kızılkaya’nın sorumlu olması gerektiği, bu nedenle bu suçun işlenmesi için aranan yasal koşulların somut olaylarda gerçekleşmediği” gerekçesiyle ayrı ayrı beraat  kararı verilmiş ise de; Davaya konu gazetede ne yayınlandığını bildiği savunmalarına yansıyan sanıkların gazetedeki içeriği destek kasıtlarının varlığı gözetilmediği gibi birlikte sorumlu oldukları iddia edilen ve mahkemece istinafa konu her bir sanık hakkındaki davalarda tefrik kararı verilen (ve 11/01/2017 tarihli duruşmada İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/25 esas dosyasında birleştirilmesi amacıyla tefrik edildiği belirtilen) diğer sanık İnan Kızılkaya’nın anılan sanıklara gazetede yayınlanan içerikle ilgili bilgi verip vermediği sorularak ve her bir sanık hakkındaki dava dosyası tefrik edilen sanık İnan Kızılkaya hakkındaki davalar ile gerektiğinde birleştirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu gözetilmeden eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile karar verilmesi, Kanuna aykırı, istinaf talebinde bulunanların itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMK’nın 280/1-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMK’nın 284 ve 280/1-f maddeleri uyarınca kesin olmak üzere, 20/10/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.