Her Dilde HAKLIYIZ…
Her Dilde KAZANACAĞIZ!..

Haklıyız Kazanacağız marşı, dilden dile dolaşıyor.
Marş, daha önce de başka dillerde yayınlanmıştı.
*
Haklıyız Kazanacağız, cunta yıllarının en büyük davalarından biri olan Devrimci Sol Ana Davası’nda tutsakların yaptıkları tarihsel savunmanın başlığı idi.
Bu başlık, giderek bir slogana dönüştü.
Halkın tüm kesimlerinin faşizm karşısında direniş ve zafer andı oldu.
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Memuruz Haklıyız Kazanacağız!
Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız!
Köylüyüz Haklıyız Kazanacağız!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!..
sloganlarıyla yankılandı meydanlar.
*
Neden bu slogan böylesine geniş kesimler tarafından benimsenmişti peki?
Çünkü bu slogan, onların faşizmin demagojileri karşısında, açık ve net haklılıklarını ortaya koyuyordu.
Ve ikinci olarak; iki kelimelik bu sözün ikinci kelimesi, burjuvazinin “direnerek hak elde edilmez, mücadeleyle bir yere varılmaz” propagandası karşısındaki kazanma kararlılığı ve iddiasını ifade ediyordu.


 • Bu söz meydanlarda yankılanırken, bir süre sonra, Grup Yorum’un usta ellerinde yoğrulup bir marşa dönüştü.
  Meydanlarda en gür ve en kitlesel söylenen marşlardan biri artık Haklıyız Kazanacağız marşıydı.
  *
  Sonra Haklıyız Kazanacağız’ın ünü, coşkusu, tınısı, sınırlar dışına taştı.
  Dünyanın çeşitli ülkelerinin devrimcileri, özledikleri bir coşkuyu ve kararlılığı duydular bu marşta. Benimsediler ve kendi dillerine çevirdiler. Kendi dillerinde söylemeye başladılar.
  *
  Yunanca, italyanca, bulgarca, ingilizce… ve başka dillerde, başka diyarlarda türkçe veya kendi dillerinde söylenen Haklıyız Kazanacağız marşı da, halkların mücadelesinin dört bir yanda yankılanan sesidir.
  *
  GHA olarak çeşitli dillerdeki Haklıyız Kazanacağız marşlarından veya farklı uluslardan devrimcilerin Haklıyız Kazanacağız’ı türkçe olarak söylediği şarkılardan bir derleme yaptık.
  Haklıyız Kazanacağız, türkü türkü, marş marş, nota nota, kelime kelime dünyayı dolaşmaya devam edecek.
  Ve eminiz ki;
  sayısız meydanda,
  dünya halklarının zaferlerine tanıklık edecek.

RUSCA

https://www.youtube.com/watch?v=R7ChCH7g3xU

Bulgarca Yunanca Turkce
https://www.youtube.com/watch?v=chr-KvlleOA

Fransa Paris
https://www.youtube.com/watch?v=1o7jDPeoiIc

Yunanca
https://www.youtube.com/watch?v=Y7_1ERBQJio

İtalyanlar söylüyor
https://www.youtube.com/watch?v=xrlLNYMSq2k

Sosyal ağlarda paylaşın