İMECE Dayanışması

Nedir İMECE? 

İMECE, anadolu halk kültürünün tüm dünya halklarına armağan ettiği bir dayanışma biçimidir.

Günümüzdeki tanımıyla yoksul emekçi halkın oluşturduğu mahallelerde ve köylerde yaşayan bütün ailelerin ya da çoğunun çeşitli sorunlar etrafında karşılıklı yardımlaşmasıdır. 

Velev ki, sorunların el birliği ile çözüldüğü bir halk hareketidir, İMECE. Bu açıdan bakıldığında halkın öz örgütlülükleri olan Halk Meclisleri’nin var olma sebeblerindendir.

İMECE;
Ekonomik krizlerin sürgit olduğu bizim gibi yeni sömürge ülkelerde hemen hemen her kesimin başvurduğu bir yöntemdir.  

Soru şu ki;
Bu dayanışma biçimi hangi amaca hizmet etmelidir? 

Bir muhtaçlık rejimi olan sömürü düzenine mi ?
Yoksa insanca, hakça bir düzenin karşılığı olan sosyalizm mücadesine mi? 

Mesele, yaşadığımız sorunların kaynağını bilip bilmeme meselesidir. 

Yaşadığımız bütün sorunların kaynağı emperyalizmdir.
Emperyalizmin yerli işbirlikçileri yoluyla ülkemizde kurduğu sömürü düzenidir. Lakin emekçi halk yığınları bugün zorlu salgın koşullarında yalnız bırakıldığı gibi hayata geçirilen sosyal yıkım politikalarıyla birlikte işsizliğe, açlık ve sefalete mahkum ediliyor.
Ezilenlerin cephesinde durum böyleyken, sömürü düzeninin önemli saç ayaklarından olan Sabancı Holding kârını bu yılın sadece ilk üç ayı olarak %47 olarak açıklıyor. Hiç şüphesiz açıkladıkları bu orânın tümü bizden çaldıklarıdır. 

Karl Marx, Frederich Engels ile birlikte kaleme aldığı Komunist Manifesto adlı eserde ”Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi sınıf savaşımları tarihidir.” demiştir. Marx’a göre kapitalizmde üretim araçlarının burjuvazinin özel mülkiyetinde olmasından dolayı sömürülen işçi sınıfının bu sömürüden kurtulması için burjuvazinin iktidarına son vermesi ve üretim araçlarını kamulaştırması gerekmektedir.*  

Dayanışma ezilenlerin gücüdür, silahıdır. Dayanışmayı, emperyalizme ve oligarşiye karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm hedefinin hizmetine sunulması gerekilir.

İMECE bugün bir çok düzen kuruluşu tarafından başat çalışma tarzı olarak benimsenmiştir. 
Ülkemizde faaliyet gösteren emperyalist şirketler dahi, ihtiyaç sahibi haline getirdikleri ailelere yönelik kampanyalar düzenlemektedir.  Emperyalistinden tutun, işbirlikçisi hükümetlerine, dinci vakıflarından, tarikatlarına, ve her kesimden çeşitli sivil toplum örgütlerine kadar hemen hepsi, tek bir gaye üzerinde gayret gösterirler. Tüm çabaları sömürü sisteminin devamına yöneliktir. 
İMECE halk dayanışmasını kendi düzen içi hedeflerine ulaşmak için araç yapan istisnasiz her kuruluş, düzenin motor gücü görevini görürler.  

İMECE Halk Dayanışması, Anti Emperyalist, Anti Oligarşik Bir Halk Kurtuluş Reçetesidir!

Düşünün ki;
emperyalist işgallerin finansörlerinden ve bu  işgallerin sonucu olarak milyonlarca insanın katledilmesinden taamüden sorumlu olan Coca- Cola adlı tekelci şirket 2021 Ramazan ayına özel kampanya düzenliyor.
Milyonlarcasının katledilmesinden birinci dereceden sorumlusu ama müslüman halkın değerlerini kullanmaktan geri durmuyor. Trajikomik tarafı ise başlattıkları kampanyayı ‘paylaştıkça biriz’ diye duyuruyorlar. 
Emperyalizmin paylaşmaktan anladığı tek şey yakarak, yıkarak ve katlederek işgal ettikleri ülkelerin petrolü, altını, suyu vb. gibi yer altı ve yer üstü zenginlikleridir.

İMECE, emperyalizmin ülkemizde ki gizli işgalinin bir örtüsü haline getirilmek isteniyor. Ancak şu da bilinmelidir ki, kurtuluş savaşı, türk, kürt, laz, çerkes, abhaz.. tüm milliyetlerden ve mezheplerden halkın el birliği ile elinden gelen herşeyi yapması ile kazanılmıştır.

Okmeydanı Halk Meclisi – İMECE Çalışmaları

“Yoksullaştıranların Değil, Yoksulların İktidarı İçin İMECE Halk Dayanışmasını BÜYÜTÜYORUZ!”

Halk Meclisleri yaklaşık iki aydır mahallelerde İMECE halk dayanışmasını örgütlüyor. Geçtiğimiz haftalarda Okmeydanı Halk Meclisi ‘200 eve 200 koli gıda yardımı’ diyerek, Okmeydanı halkına gıda kolileri ulaştırmıştı.  Diyebiliriz ki, örgütlenen kampanyanın amacı gayet açıktır. Amaç, sömürüp halkı dara düşürenlere karşı el birliği ile mücadele ederek onları ülkemizden kovmak, ezilenlerin iktidarı demek olan Bağımsız demokratik sosyalist Türkiye’yi kurmaktır. Çalışmalar da bu amaçlar anlatılarak sürüyor.

Sosyal ağlarda paylaşın