GÜNÜN SÖZÜ…

“Dünya Proletaryası, burjuva demokrasisi haklarını alabilmek için kan revan içinde kalmıştır ve bu haklarını da elinde tutabilmek için, tabii ki bütün gücüyle savaşacaktır.”
(G. Dimitrov, Bulgaristan devriminin önderi)

Almanya’nın faşist 129 AB yasası da, halkların yüzlerce yıl savaşarak elde ettiği kazanımları gasp etme yasasıdır ve bu nedenle, 129 AB’ye karşı da kahn revan içinde kalarak savaşmaya devam edilmelidir.

Sosyal ağlarda paylaşın