FAŞİZMİN YENİ HAPİSHANELERİ
S, R, Y TİPİ HÜCRELER
DAHA AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİT

Bölüm 1:
R Tipi Hapishaneler

AKP faşizmi, TECRİT KOŞULLARINI YENİ HAPİSHANELER İLE AĞIRLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR.
Başta Gökhan Yıldırım olmak üzere, son zamanlarda tutsakların daha ağırlaştırılmış tecrit koşullarının uygulandığı hapishanelere sevki sözkonusu.
Kısa süre önce, ölüm orucu gazisi Gökhan Yıldırım R Tipi Hapishaneye sevk edilmek istendi.
Kısa süre önce ölüm orucu direnişçisi iken direnişin zaferiyle tahliye edilip sonra tekrar tutuklanan Gökhan Yıldırım’ın sevk edilmek istendiği R Tipi Hapishaneler, geniş kesimler tarafından çok bilinen hapishaneler değil.
Bu nedenle, önce,
“R Tipi hapishaneler nerede ve hangi türde hapishaneler?”
bu soruyu cevaplayalım.

R TİPİ HAPİSHANELER NERELERDE VAR?

Türkiye’de şu an faaliyette olan 3 adet R Tipi Hapishane bulunmaktadır.
Bunlar; Elazığ R Tipi Hapishanesi, İstanbul/Metris R Tipi Hapishanesi, İzmir/Menemen R Tipi Hapishanesidir.
Bunlardan ilki, Metris R Tipi Hapishanesi, 2 Nisan 2012 tarihinde açıldı.

R TİPİ HAPİSHANELERDE HASTA TUTSAKLARIN “İYİLEŞTİRİLMESİ” MÜMKÜN MÜ?

R Tipi hapishanelerin, resmi olarak, hastanelerde yatırılmayıp hapishaneye geri gönderilen hasta tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonu için yapıldığı belirtiliyor.
Resmi açıklama şöyle diyor:
“Hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmaları gerekli görülmeyerek infaz kurumlarına geri gönderilen mahkumların cezasının infazını sağlamak üzere Rehabilitasyon Tipi Hapishaneler kurulmuştur.”

“5275 Sayılı Kanun’un 18/1 maddesi kapsamında değerlendirilen hükümlü ve tutukluların bu rehabilitasyon hapishanelerinde uzman personelce takip edilerek tedavileri öngörülmüştür.”

“hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumundan rapor bekleyen ya da tek başına öz bakımını gerçekleştiremeyen ve başkasının bakımına muhtaç olan hasta tutuklu ve hükümlülerin barındırılması, rehabilite ve tedavilerinin sağlanması amacıyla”… kurulmuştur.

“REHABİLİTASYON”(!) MERKEZİNDE HAK İHLALLERİ

Tabii ki gerçekler, resmi açıklamadaki gibi değil. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, bu üç hapishanenin ismiyle, internet ortamında ara bul yapıldığında karşımıza vahim bir tablo çıkacağı belirtiliyor.
HHB açıklamasında şöyle diyor:
“Barolar ve çeşitli insan hakları kurumları bu hapishanelerde yaşanan sağlık ve yaşam hakkı ihlalleri ile işkence iddiaları hakkında açıklamalar yapmış, raporlar hazırlamıştır. Kaldı ki basına yansıyan haberler bu hapishanelerde gerçekleşenlerin yalnızca çok küçük bir kısmıdır. Siyasi tutsaklar bu hapishanelerde tutulmaya başladığından bu yana R Tiplerinde yaşanan işkence ve ihlaller basında daha sık yer bulmaya başlamıştır.”

“R TİPİ HAPİSHANELER TOPLAMA KAMPINA DÖNÜŞTÜ”

R tipi hapishanelerin asla hasta tutukluların tedavi edildiği yerler olmadığı belirtilen HHB açıklaması şöyle devam ediyor:
“Aksine ağır hastalık/engellilik halindeki tutuklu/hükümlülerin sırf tahliye edilmemeleri için tutuldukları toplama kamplarıdır.
Burada tutuklu/hükümlüler ya refakatçileri olmadan tek başlarına ya da kendileri gibi ağır hasta/engelli tutsaklarla birlikte oldukça kötü koşullarda tutulmaktadırlar. Burada sağlıklarına kavuşmaları değil var olanı da kaybetmeleri söz konusudur.”
HHB açıklamasında, bütün bu gerçekler sıralandıktan sonra, “Gökhan Yıldırım’ın R tipi hapishaneye gönderilmesinin Gökhan’ın canına açıkça kast edilmesi anlamına geleceği” vurgulanıyor.

HASTA TUTUKLULARA “ZULÜM VE İŞKENCE MERKEZİ”

Bu konuda, R Tipi Hapishanelerin açılmasından iki yıl sonra Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından hazırlanan bir rapor vardı. Mayıs 2014 tarihli bu rapordaki örnekler, zaten bu merkezlerin nasıl bir mantıkla yönetildiğini ortaya koyuyor.
İşte o örneklerden biri:
“Metris R Tipi hapishanesinde Belden aşağısı felçli SERDAL YILDIRIM, boyundan aşağısı felçli ABDULLAH TURAN ve elleri bilekten ve dirsekten kesik konumda olup tüberküloz tedavisi gören ERGİN AKTAŞ birbirlerine bakmak zorunda bırakılmışlardır.”
Kurumun raporunun devamında, şu sonuca varılıyor:
“Fiziki ve psikolojik açıdan ağır hasta konumundaki tutukluların tedavi edilmesi amacıyla açıldığı söylenen bu merkezler, bırakalım rehabilitasyon amaçlı tedavi yöntemlerinin gerçekleştirilmesini, hasta tutuklular için zulüm ve işkence merkezi haline gelmiştir.”

5 MADDEDE R TİPİ HAPİSHANELER:

Evet, uygulama faşizmin tutuklu ve hükümülere yönelik zulüm ve intikam anlayışının aleni bir göstergesidir.
Özetlersek tablo şudur:
a- Bu hapishanelerde, yüzlerce hasta, engelli tutsak, bir araya toplanmış ancak onların bakımı için gereken düzenleme yapılmamıştır.
b- Hasta, engelli, bakıma muhtaç tutuklu ve hükümlülerin bakımı için ne personel buna uygundur, ne koşullar.
c- Beslenme ve hijyen koşulları da, asla hasta tutsaklara uygun değildir.
d- Bütün bunların ötesinde, her türlü işkence ve kötü muamele uygulamasıyla karşı karşıyadırlar.
e- Tahliye edilmesi gereken yüzlerce tutsağı tahliye etmemek için, sanki tedavi ediliyormuş gibi yapılarak, bunun için özel yer inşa edilmiş gibi yapılarak, hasta tutsaklar, ölüme ve zulme mahkum edilmişlerdir.

Bu nedenle, geriye sadece şu sözü söylemek kalmaktadır:
BU ZULÜM VE TECRİT MERKEZLERİ KAPATILMALI,
HASTA TUTSAKLAR TEDAVİLERİ İÇİN DERHAL TAHLİYE EDİLMELİDİRLER.

Sosyal ağlarda paylaşın