Grup Yorum ve Mustafa Koçak’ın Sesi Her Yerde 5 Grup Yorum elemanının süresiz açlık grevi devam…