AYM Başkanı: “Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var”… ADİL YARGILANMA MESELESİ, KOÇAKLAR’IN HESABI MESELESİDİR!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, mahkemelere 2021 yılında 66 bin 121 bireysel başvuru yapıldığını ve bunların yüzde 73’ünün adil yargılanma hakkı için olduğunu söyledi. 

10 Ocak’ta «Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi»  başlığı ile düzenlenen seminere katılan Arslan “Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var” diye konuştu.

Yargı hiyerarşisinin en tepesindeki, yani tüm mahkemelerin üstündeki kurumun başkanı ülkemizde adil yargılanma sorunu olduğunu söylüyor. 

Evet Zühtü Arslan, ülkemizde adil yargılanma sorunu var. Hatta daha ötesi yargılanma diye bir hakkı dahi yok insanların.

Ülkemizin en üst hukuk kurumunun başındasın ama Erdoğan’dan, Soylu’dan emir alıyorsun. Bunun için adil yargılanma hakkının gaspından, bu hakkın kullanılamaz hale gelmesinden sen de sorumlusun. 

Bu ülkenin çok yakın tarihinde “adil yargılanma istiyorum” diye diye direnerek öldü Mustafa Koçak. “Adalet istiyorum” diye haykıra haykıra öldü. Oysa o kadar açıktı hukuksuzluk, o kadar açık bir keyfilik vardı ki; hakim savunma hakkını kullanmasına bile izin vermedi. İlgisi olmadığı dosyadan 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Üstüne 42 yıl verdi. Koçak, kabul etmedi adil olmayan bu yargılamayı ; kabul etmedi bu adaletsizliği. Ve yaşadığı adaletsizliği duyurmak için ölüm orucu yaptı.  Tüm dünyaya duyurdu çığlığını, ama siz, Zühtü Arslanlar, duymadınız, duymazdan geldiniz. Tüm yargı kurumlarının el birliği ile katletttiniz Mustafa’yı. 

Bu ülkenin çok yakın tarihinde adil yargılanma hakkı için bir avukat öldü. Tüm dünyanın hukukçuları, Ebru’nun etrafında adil yargılanma hakkı için kenetlendi ama sen ve senin başında bulunduğun mahkemeler,  kulaklarınınzı tıkadınız. Bir avukatın ölüme yürüyüşünü izlediniz. Öldürdünüz!

Bugün hala binlerce insan adil yargılanma hakkından yoksun bırakılarak hapishanelere atılmış durumdadır. 

Erdoğan ve Soylu’nun dikte ettirdiği kararları okumak için kurulan mahkemelerde, adil yargılama diye bir şey sözkonusu değil; duruşmalar, adi ve basit bir piyesten başka bir şey değil. 

Bugün ülkemizde adil yargılanma sorunu var diyen milyonlarca insan var. Ancak bir AYM Başkanı da bunu söylüyorsa, orada çok büyük bir ikiyüzlülük var demektir… ADİL YARGILANMA SORUNU VARSA BU SORUNU YARATAN SİZSİNİZ!

Başta belirttiğimiz gibi, Zühtü Arslan, yukarıdaki sözleri, «Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi»  başlığı ile düzenlenen bir seminerde söyledi. 

Yargının temel ayakları olarak iddia ve savunma arasında «Silahların eşitliği ilkesi» konusunda en son konuşacak insan Zühtü Arslan’dır. 

Evet 66 bin 121 başvurunun yüzde 73’ü adil yargılanma hakkı için olması ülkemizde adil yargılanma hakkının olmadığını gösterir. 

Ülkemiz hapishanelerinde halen 2 tutsak, adil yargılanmak için yine bedenlerini ölüme yatırmış durumdalar. 

Zühtü Arslan’a soruyoruz : Bu direnişten ve talepten haberiniz vardır mutlaka. Eğer böyle bir meselenin varlığını kabul ediyorsanız ; hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi açıklamalar yapacağınıza buyurun adil yargılanma hakkını tanıyın iki insanın. 

Unutmayın, “adalet güneş gibidir, her şey onun etrafında döner”.  Adaletsizlik ise kara delik gibidir her şey onun içine gömülür. Haklar, özgürlükler, eşitlik, adalet, ahlak, insaf, vicdan…. Adaletsizlik herşeyi boğar. 

Zühtü Arslan, « adil yargılanma meselemiz var » diyor ;

Yok hayır ; sizin bir meseleniz daha var ; sizin adil yargıanmadan mahrum bıraktığınız için ölen Mustafa Koçaklar’ın, Ebru Timtikler’in hesabını vermek gibi bir meseleniz de var.  

Sosyal ağlarda paylaşın