Avrupa Halk Cephesi’: “Kafeslerinizi Düzeninizin Başına Geçireceğiz!”

Dün, Almanya’nın Düssolfdorf şehrinde yapılan ve üç devrimci ve anti-faşistin yargılanmak istendiği davada tutsaklar, tam bir Nazi yöntemiyle cam kafes içinde tutulmak istendiler. Tutsak devrimciler ve izleyiciler, bu uygulamayı protesto ederek savcı iddianamesini okurken kulaklarını tıkayıp sırtlarını döndüler.
Tutsakların cam kafeslere kapatılmak istenmesiyle ilgili olarak Avrupa Halk Cephesi tarafından bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Alman emperyalizminin “BEATE ZSCHÄPE’NİN HAMİLERİ” olduğu belirtilerek, bu uygulamanın da Alman emperyalizminin Nazi yöntem ve politikalarını devam ettirdiği vurgulanıyor.
Açıklamada şöyle denildi:

“Kafeslerinizi Düzeninizin Başına Geçireceğiz!

14 Haziran’da Alman emperyalizminin Nazi politikalarını sürdürdüğüne bir kez daha tanık olduk.
Alman emperyalizmi, 14 Haziran’da başlayan ve üç devrimcinin; Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli’nin yargılandığı davada, tutsakları, cam kafesler içinde tuttu.

14 Haziran duruşmasında, devrimcileri kapatmak istedikleri kafes, ALMAN EMPERYALİZMİNİN RESMİDİR.
Bu resim, Alman emperyalizminin Nazi politikalarını sürdürdüğünü gösteriyor.
Bu resim, Alman emperyalizminin ırkçılığının, yabancı düşmanlığının resmidir.
Bu resim, Alman emperyalizminin devrimcilere düşmanlığının resmidir.

BEATE ZSCHÄPE’NİN HAMİLERİ, KENDİLERİNE YAKIŞANI YAPTILAR!

Kısa bir hatırlatma yapalım.
1998 yılında, Alman devletinin bilgisi dahilinde NSU adlı bir ırkçı Nazi örgütü kuruldu.
Bu Nazi örgütü, 2000-2007 arası, 8’i Türkiyeli, 1’i Yunan, biri Alman polisi olmak üzere 10 kişiyi katletti.
Grup, 2011’de açığa çıktı ve güya yargılandı.

Aslında yargılanmadı.
Gerçekler ve özellikle Almanya Anayasayı Koruma Örgütü’nün, polisin, ve diğer devlet kurumlarının NSU’nun kuruluşu ve cinayetlerindeki rolü örtbas edildi. YÜZBİNLERCE DELİL, DEVLET TARAFINDAN YOK EDİLDİ.

NSU’dan Beate Zschäpe adlı katil mahkemeye çıkarıldı. Zschäpe’ye hapishanede ve yargılama sırasında her türlü kolaylık ve ayrıcalık sağlandı.
14 Haziran’da Özgül-İhsan-Serkan’ı bir kafes içinde yargılamak istemeleri, işte bu nedenle çok önemlidir.

Almanya emperyalizmi, devrimcilere düşman, NSU’ya dosttur.
Alman emperyalizmi, Özgüller’e, İhsanlar’a tahamülsüzdür. Nazi katil Beate Zhape’leri el üstünde tutar.

Alman emperyalizmi, onlarca, yüzlerce silahla yakalanan Nazi katillerini hemen salar, tutuksuz yargılar; devrimcileri, demokratik faaliyetlerinden dolayı yıllarca hapis yatırır.
Alman emperyalizmine göre, toplama kampları açmak, Nazi eğitim kampları kurmak, “normal”dir. Ama devrimcilerin önderliğinde yaz kampları yapmak, “SUÇ”tur.

ALMANYA BURJUVA DEMOKRASİSİ ŞALININ ARKASINDA HİTLER FAŞİZMİ VAR!

Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli, faşist 129 AB Yasasına dayanılarak tutuklandılar.
Bu dava, daha şimdiden 129 AB yasalarının faşistliğini, Alman emperyalizminin Nazi yasalarını ve politikalarını sürdürdüğünü teşhir etmiştir.
Teşhir etmeye devam edeceğiz.
Alman emperyalizminin yüzünden burjuva demokrasisinin şalını çekip alacağız.
O şalın arkasında, Hitler’in yüzünü görüyoruz.
O şalın arkasında, Nazi yasalarını ve politikalarını görüyoruz.
O şalın arkasında, tekellerin çıkarları için, her türlü insanlık dışı politikanın uygulandığını görüyoruz.
O şalın arkasında, Türkiye’de 7 bine yakın şirketi olan Alman emperyalizminin, Türkiye faşizmiyle, AKP iktidarıyla işbirliğini görüyoruz.
O şalın arkasında emperyalizm var.

BU DAVANIN ASIL SUÇLUSU EMPERYALİZMDİR!

Alman emperyalizmi, kendi yasalarında bile suç olmayan demokratik, yasal, meşru faaliyetler nedeniyle dört devrimciyi tutuklama ve onları yargılama suçunu işlemektedir.
Alman emperyalizmi, devrimcileri kafesler içinde tutarak, onları dünya halklarına “suçlu” olarak göstermek istemiştir.

Suçlu bellidir. Suçlu malumdur.
Devrimcileri kafeslere hapsetmeye çalışmak da, Alman emperyalizminin suç dosyasına eklenmiştir.

KAFESLERE KAPATILMASI GEREKEN HALK DÜŞMANLARIDIR. EMPERYALİST SÖMÜRGECİLERDİR. NAZİ KATİLLERİDİR!

Biri Alman polisi olmak üzere 10 kişinin katili Beate Zschäpe’yi, mahkeme salonunda, hücresinde “kraliçeler” gibi ağırlayan Alman emperyalizmi, Özgül Emre’yi, İhsan Cibelik’i ve Serkan Küpeli’yi NEDEN cam kafese koydu?

  • Hukuki bir gerekçesi yok. Burası kesin.
  • Mantıklı bir gerekçesi de yok. Bu da açık.
  • Ama bir gerekçeleri var tabii:
    Bu gerekçe, Alman emperyalizminin devrimcilere, sosyalistlere, komünistlere DÜŞMANLIĞIDIR.
    Bu, tarihsel ve sınıfsal bir düşmanlıktır.
    Alman emperyalizmi, istediği kadar yasalardan, hukuktan, mahkemelerden sözetsin; uygulamaları ve politikaları ve mahkeme kararları, tamamen bu düşmanlığa göre şekillelnmekmtedir.

ALMAN EMPERYALİZMİNİN HAPİSHANELERİNDEKİ DEVRİMCİLERİ ALACAĞIZ!

Özgül Emre’nin, İhsan Cibelik’in, Serkan Küpeli’nin yargılandığı dava, Alman emperyalizminin devrimcileri yıldırmak, devrimci mücadele ve örgütlenmenin gelişimini engellemek için açtığı bir davadır.
İddiaları, boştur.
Sözkonusu olan “suç”lamalar, demokratik, yasal, meşru faaliyetlerdir.
Almanya emperyalizmi, cam kafeslere kapatarak, onların “suçlu olduğunu kanıtlayamaz.
Bu dava hükümsüzdür.
Yargılanmaya çalışılan devrimcileri, ilericileri, anti-faşistleri, Alman emperyalizminin elinden çekip alacağız.
Halkın dostları ve düşmanları! Emin olun ki;
Camdan veya demir parmaklıklardan bu kafesler, gün gelecek bizi bu kafeslere hapsetmek isteyenlerin başına geçecek.

ÖZGÜL EMRE, İHSAN CİBELİK, SERKAN KÜPELİ’YE ÖZGÜRLÜK!
KAFESLERİNİZİ NAZİ YASALARINIZIN BAŞINA GEÇİRECEĞİZ!”

Sosyal ağlarda paylaşın