Avrupa Halk Cephesi: 21 Mayıs’ta Tüm Halk Cephelileri ve Halkımızı Bir Günlük Açlık Grevine Çağırıyoruz

Halkımız! Halk Cepheliler!
Dört devrimci, anti-faşist, 1 yıldır Almanya Hapishanelerinde tutuklular. Tutsaklıklarının demirleri, Faşist 129 AB Yasasıyla örülü.
Dört tutsak devrimcinin özgürlüğü için dışarıdaki üç genç devrimci, süresiz açlık grevindeler. Eda Deniz Haydaroğlu, Ilgın Güler ve Sevil Sevimli, faşist 129 AB’ye karşı mücadelenin bayraktarları olarak en önde yürüyorlar.

İÇERİDEKİ Dört tutsak devrimcinin özgürlüğü için,
DIŞARIDAKİ üç direnişçinin açlığını paylaşmak ve taleplerini güçlendirmek için
tüm halkımızı ve Halk Cephelileri,
21 Mayıs pazar günü BİR GÜNLÜK AÇLIK GREVİNE ÇAĞIRIYORUZ.

TÜM DESTEK AÇLIK GREVLERİNİ 21 MAYIS’TA BİRLEŞTİRELİM!

Bazı ülkelerde cuma günleri, bazı ülkelerde ise cumartesi günleri destek açlık grevleri yapılıyor.
Bu hafta tüm açlık grevlerimizi, 21 Mayıs pazar günü birleştirelim.

SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDEKİLERİN TALEPLERİ TALEPLERİMİZDİR:

Eda Deniz Haydaroğlu, (18 Mayıs itibarıyla) süresiz açlık grevinin 62. gününe.
Ilgın Güler 11 ve Sevil Sevimli ise 6. günündeler.
AÇLIKLARI AÇLIĞIMIZDIR.
Üç direnişçi, faşist 129 AB yasasının kaldırılmasını
ve dört tutsak devrimcinin özgürlüğünü
talep ediyorlar.
TALEPLERİ TALEBİMİZDİR.

HALKIMIZ! HALK CEPHELİLER!
21 Mayıs’ta en geniş şekilde açlığımızla bu talepleri güçlendirelim.
Dört devrimcinin tutsaklıkları sürdüğü müddetçe, süresiz açlık grevleri ve destek eylemleri ve Almanya emperyalizmine, onun kurumlarına yönelik eylemler devam edecektir.
Destek eylemlerine katılalım.
Bilelim ki,
küçük büyük, dar geniş, her eylemimiz, emperyalizm üzerinde bir etki yaratmaktadır.
Bugüne kadar kazandığımız zaferler de böyle böyle kazanılmıştır.

Bu direnişimizin de zafere ulaşacağından kuşkumuz yoktur.
Alman emperyalizmi faşist 129 AB yasasını uyguladığı müddetçe, bunu sessiz sedasız yapamayacağını artık biliyor ve öğrenmeye devam edecek.

SELAM OLSUN ALMANYA HAPİSHANELERİNDEKİ ÖZGÜR TUTSAKLARIMIZA!
SELAM OLSUN ONLARIN ÖZGÜRLÜK TALEBİNİ SÜRESİZ AÇLIK GREVİYLE BAYRAK YAPAN GENÇ DEVRİMCİLERE!

18.05.2023
Avrupa Halk Cephesi

Sosyal ağlarda paylaşın