Avrupa Direnişler Meclisi’nden Açıklama: Avrupa Direnişler Meclisi 1. Kurultayı Toplandı

2019 yılı Mart ayında kurulan Avrupa Direnişler Meclisi, 30 Kasımda bir kurultay topladı.
Direnişler Meclisi 1. Kurultayı, direnişçilerin bir kısmının doğrudan, bir kısmının ise, yazılı, görsel çeşitli biçimlerde katılımıyla toplandı.
Kurultayın gündeminde şu başlıklar yeralıyordu:
– Neden Direnişler Meclisi

  • Direnişlerin ve direnişlerin tecrübeleri
  • Zaferleri nasıl kazanacağız?
  • Direnişler Meclisini politik ve örgütsel olarak güçlendirmek, etki alanını yaymak için neler yapmalıyız?
  • Türkiye ve avrupa direnişler meclisi arasında ilişki
  • Oturum sorunu olan diğer politik veya sıradan halk kesimlerine nasıl ulaşabiliriz.
  • Direnişler ve kitle çalışması…
  • Direnişlerin ajtasyon propaganda çalışması..
  • Direnişleri nasıl sıçratabiliriz.

Avrupa Direnişler Meclisi Acıklaması


Avrupa Direnişler Meclisi adına yapılan acıklamada Kurultaya ilişkin şunlar belirtildi:
Avrupa’daki demokratik mücadele geleneği açısından tarihsel bir adım attık.
Bir süre önce kuruluşunu ilan ettiğimiz Avrupa Direnişler Meclisi’nin 1. Kurultayı’nı toplayarak, önümüzdeki sürece dair politikalar belirledik, kararlar aldık. Bir yılı aşkın süredir, Avrupa’nın 5 ülkesinde, Avusturya’da, Belçika’da, Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, oturum hakkı gasplarına karşı direnişler sürdürüyoruz.
Bu direnişler arasında zaman zaman dayanışma eylemleri de yapıldı.
Bununla yetinmeyip bir adım daha attık. Direnişleri ve direnenleri birleştirmek ve direnenleri çoğaltmak için Avrupa Direnişler Meclisi’ni kurduk.
Avrupa Direnişler Meclisi 1. Kurultayı ile de Avrupa Direnişler Meclisi’nin programını, hedeflerini netleştirdik.

Kurultayımızın Hedefleri
Çünkü, tek tek yanan ateşleri birleştirmek, çok daha büyük bir güç açığa çıkarır.
Klasik deyişle; birlikten güç doğar. Kurultayla, Avrupa’daki direnişlerimizi merkezileştirmeyi, güçlendirmeyi, halklaştırmayı hedefledik.
Kurultayımız, Avrupa Direnişler Meclisi’ni kurma hedefimizi somutlamaya çalıştı.
Kurultayımızı, “1. Kurultay” olarak adlandırdık. Çünkü, bu kurultayları süreklileştirmeyi ve gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz.
Neden?
Çünkü, direnişler değişse de, direnenler değişse de, DİRENİŞLER HEP OLACAKTIR.
Direniş tohumları bir kez atılmıştır ve tohumlar yayılacak, filize dönecektir.
Avrupa’da hak gaspları, hakların tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılması, karşısında direnişleri bulacaktır.

Kurultay Gündemimiz
Kurultay gündemimiz, direnişçilerin tecrübelerini bir araya getirme, varolan direnişleriz güçlendirme ve oturum sorunu yaşayan diğer kesimlere ulaşma hedefine göre oluşturuldu.
Bu çerçevede kurultayda şu gündemleri ele aldık:

Kararımız: Direnişleri Çoğaltacak, Güçlendireceğiz!
Avrupa Direnişler Meclisi 1. Kurultayı’nda direnişcilerin somut anlatımlarıyla geniş bir tecrübe aktarımı gerçekleştirildi.
Direnenler olarak, aynı sorunu yaşayan kesimlere ulaşmak ve direnişlerimize onları da dahil etme hedefini koyduk.
Direnişler Meclisi olarak, neden direndiğimizi, kazandığımız zaferleri Avrupa’da yaşayan halkımıza daha somut ve yaygın biçimde anlatmayı kararlaştırdık. Bunun için Avrupa Direnişler Meclisi olarak mütevazi bir bülten yayınlanması kararlaştırıldı.
Sonuç olarak, Kurultay, bugüne kadarki direnişlerin ekonomik demokratik mücadele açısından önemini, anlamını netleştirmiş, bundan sonrasında yürüyeceğimiz yolu şekillendirmiştir.

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.