Anti-Emperyalist Cephenin, Enternasyonal Sempozyumu Atina-Yunanistan 07-08-09 Ekim 2022

Bir çok ülke ve şehirden, kurum ve kişilerin, üyesi ya da destekleyicisi olduğu Anti-Emperyalist Cephe’nin (AIF); 2002 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Sempozyumu, 20. yılında Atina’da düzenlenecek. 7-8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan sempozyumda Yunanistan’da tutsak 11 devrimci için adalet talep eden gönüllü Yunan ve uluslararası sanatçılarla birlikte Grup Yorum da sahne alacak.

Emperyalizm, Anti-Emperyalizm, Enternasyonal Mücadele, Tecrit Uygulaması ve Siyasi Tutsaklar konu başlıkları ile düzenlenecek olan, AIF’in sempozyuma çağrı metnini yayınlıyoruz:

Birleşelim ve emperyalist gerici politikalara karşı savaşalım-Haydi baskı ve sömürü olmadan kendi kültürümüzü ve hayatımızı inşa edelim.

Tüm anti-emperyalist, demokratik ve aydın güçleri bizimle birlikte olmaya ve ezilen insanlarla dayanışmamızı ve ilişkilerimizi güçlendirmeye çağırıyoruz.

Emperyalizm ve mütefiklerinin yıkıcı politikalarına karşı çıkan insanlarla dayanışmamızı ve birliğimizi güçlendirmek için mücadele tarihimizin bir parçası olarak böylesi sempozyumları 20 yıldır örgütlüyoruz.

Emperyalist güçlerin savaş, saldırı ve açlık politikalarına karşı direnenlerle ilişkilerimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek amacıyla çeşitli ülkelerden katılımcılarla bu sempozyumları 2002 yılından beri düzenlemekteyiz.

İlk sempozyumumuzu Tecrite Karşı Uluslararası platform olarak 2002 yılında Hollanda’da düzenledik.

Sempozyuma bu adı vermemizin 3 nedeni vardı.

Tutsakların Tecrit Edilmesi: Birinci nedenimiz F-Tipi tecrit hapishaneleri olarak adlandırılan tecrit hücrelerine nakil edilmeye karşı mücadele eden Türkiye’deki siyasi tutsakların direnişiydi. Yüzlerce tutsak bu tecrit politikasına karşı F tipi tecritin kaldırılması talebiyle ölüm orucu başlatarak direnişe geçti. Bunun üzerine Türk devleti 19 Aralık 2000 tarihinde 28 devrimci tutsağın öldürülmesiyle sonuçlanan vahşi bir katliama girişti…

Gerek devrimci tutsaklar gerekse de onların aileleriyle birlikte hapishane dışında da sürdürülen direniş 2007 yılına kadar tüm süreç boyunca büyük bir uluslararası kampanya ile desteklendi. Bu direnişte 122 devrimciyi sonsuzluğa uğurlayarak bedel ödedik ama nihayetinde bazı yaşamsal taleplerimizin karşılanmasını hakkını elde ettik. Hapishane dışında sessizlik, tecrit, yalan ve sansür duvarını yıktık. Bunun yanı sıra devlet her hafta 10 saat olmak üzere 10 tutsağın biraraya gelmesi talebini kabul etmek zorunda kaldı.

Tecrite Karşı Uluslararası Mücadele Platformuyla birlikte bizde ölümlerin son bulması ve tutsakların taleplerinin karşılanmasına dikkat çekmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık…

Ülkelerin Tecridi: Onyıllar boyunca başlıca emperyalist güçler başta Küba ve Venezüella olmak üzere bağımsız bir yol izleyerek kapitalist sosyal ekonomik sömürü modeline boyun eğmeyi reddeden ülkelere karşı yaptırım, müdahale blokaj, açık işgal, provokasyon ve anti propaganda siyasetini sürdürmekteler. Başlıca hedeflerimizden birisi de bağımsızlık ve kendi kaderini belirleme hakkı için mücadele eden halklarla yanyana durmaktır.

Bireylerin ve Politik Hareketlerin Tecridi: Adaletsizlikleri ve baskıları kabul etmeyerek bunlara karşı örgütlenen toplum kesimleri tüm tarih boyunca sürekli olarak baskı mekanizmalarıyla hedef gösterilmişlerdir. Kitleleri tecrit etmek ve direnişten uzak tutmak için terör etiketiyle kriminalize etmekten , yasaklara, işten çıkarma ve iftira politikalarına kadar bu tedbirlerin birçoğunu bugüne kadar gördük ve görmeye devam ediyoruz.

2009 yılına kadar IPAI tarafından İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, Belçika, Avusturya, Hollanda, İtalya ve Lübnan gibi ülkelerde sempozyumlar düzenleniyordu.

Bu süreçten sonra Anti Emperyalist Cephe hayata geçirildi. Amacımız bu noktadan sonra Afganistan ve Irak işgallerinin izlediği Suriye Yemen ve Libya’da yüzbinlerce sivilin katledilmesiyle sonuçlanan saldırganlık politikalarına karşı birlik olmuştur.

2009 yılından bu yana AIF (Anti Emperyalist Cephe) tarafından İstanbul’da 2018 yılına kadar Eyüp Baş Halkların Birliği Sempozyumu adıyla toplantılar düzenlemekte olup daha sonra Almanya’da onlarca kurum ve kişinin katılımı ile sempozyumlar gerçekleştirilmiştir. Ardın dan Yunanistan’da ve 2021 yılında Covid-19 koşulları nedeniyle birçok uluslararası katılımcı ile birlikte online bir sempozyum düzenlendi.

Yıllar boyunca dünyanın farklı yerlerinde demokrasi temel hak ve özgürlükler mücadelesinin yüzlerce öncüsü sempozyumlarda yer aldı. Ekmek adalet ve özgürlük için yorulmadan savaşan insanlarla biraraya gelmekten gurur duyarız…

 Sadece birkaç örnek vermek gerekirse Angela Davis Paris’te 2004 yılında sempozyuma katıldı. Joan Boez, 2015 yılında İstanbul’da yapılan sempozyumda Grup Yorum’la aynı sahneyi paylaşmıştı.

Sempozyumun sürekli katılımcıları arasında Uluslararası Demokratik Avukatlar Derneği, Bando Basotti gibi müzik grupları, eski IRA tutsağı ve açlık grevcisi Marian Price, 2001 yılında Cenova’da G-8 protestoları sırasında polis kurşunuyla öldürülen Carlo Guilliano’nun annesi Heidi Guano, 2003 yılında sempozyuma ev sahipliği yapan Rifundazione Comunista’nın milletvekilleri Mumia Abu Jamal, Leonard Feltier ve Cuban 5 gibi politik tutsakların akrabaları ve politik tutsaklar için uluslararası dayanışma komiteleri, Venezuella ve diğer Latin Amerika ülkelerinin büyükelçiliklerinin temsilcileri yer aldı. Cezayirli Fransız yazar Henri Alleg desteğini sundu ve Cezayir bağımsızlık savaşçısı ve Cezayir’in ilk başkanı Ahmed Ben Bella, 2004’te Paris’te Sempozyumun onursal başkanlığını kabul etti.

Yunanistan’da ” Terör Mevzuatı” kapsamında hapsedilen 11 siyasi tutuklu ve politik cezalandırmanın diğer örnekleri

Son dönemde Yunanistan’da tutuklu bulunan ve toplam 333 yıl hapis cezasına çaptırılan Türk-Kürt kökenli 11 siyasi tutuklu AB-ABD ve Türkiye tarafından uygulanan gayri meşru terörlü mücadele yasalarından etkilenerek Yunan yargı tarihinin en ağır cezalarına çarptırıldılar. Bu cezaların onanması için şu anda 11. yargıtaya gelmiştir.

“!16 Kasım 2022 örneği ve Musa Aşoğlu Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli davalarında olduğu gibi 129a-129b isimli anti-terör yasalarının özellikte Türk-Kürt devrimci muhalefetine karşı kullanıldı Almanya örneğinde olduğu gibi Avrupa genelinde politik mücadeleye yönelik başka adaletsizlik örnekleri de bulunmaktadır.

Ülkelerinde adalet için mücadele eden, devletlerin baskı ve yıldırma poliltikalarını kınayan !”

Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden Avrupa’da devrimcilere yönelik 129a-129b yasaları aracılığıyla devrimcilere yönelik uygulanan baskı ve yıldırma politikalarına örnek olan başka davalarda bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını tekrar anımsatmakta yarar görüyoruz. Musa Aşoğlu Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli ve ülkelerinde adalet için mücadele eden diğer devrimciler üzerinde kullanılmaktadır.

Fransa’da politik düşüncelerini savunmaya devam ettiği için şartlı tahliyesi reddedilen uzun süreli siyasi tutsak George İbrahim Abdallah davasında görüldüğü üzere hapishanelerde adaletsizliğin sayısız örneği vardır. Mumia Abu Jamal  v eLeonard Peltier ABD’deki ırkçı ve adaletsiz uygulamalara verilebilecek en bilinen örnekleridir. Türkiye’de siyasi tutsakların yanı sıra İrlanda’daki Cumhuriyetçi mahkumları ve Filistin direnişini de tartışacağız.Bunlara ek olarak, Peru’daki Olympus operasyonu mahkumları gibi Latin Amerika’daki siyasi mahkumların davaları, Meksika ve Şili’deki siyasi mahkumların davalarını yine bu davalara örnek olarak sayabiliriz. Türkiye Hapishanelerinde Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım tarafından sürdürülen Adalet Direnişini odağımıza alarak Açlık Grevleri ve Ölüm Oruçlarını konuşacağız.

Birlik sadece siyasi temeller üzerine kurulabilir. İşçi sınıfının ve yoksulların sırtına yüklenen tasarruf tedbirleriyle gittikçe artan militarizasyon baskı   ve gözaltı uygulamalarını kabul etmeyen ve adalet için savaşan tüm hareketler ve bireyler küresel adaletsizliğe karşı en geniş cephede biraraya gelmelidir.

Bütün bunlara karşı çıkmak kendi programımızı oluşturmak ve politik, kültürel ve ekonomik olarak kendi kaderimizi belirlemek anlamına gelir.

Haydi 07-08-09 Ekim 2022’de Atina’da yapılacak olan Anti Emperyalist Cephe sempozyumunda buluşalım.

Sempozyumda 11 siyasi tutsak için adalet talep eden gönüllü Yunan ve uluslararası sanatçılarla birlikte Grup Yorum da sahne alacak.

Bütün halkları ve örgütlenmeleri sempozyumumuza katılmaya davet ediyoruz

Anti Emperyalist Cephe

İletişim:

Mail: info@anti-imperialistfront.org

Twitter: @_AIF1

telegram, signal, whattsapp: +30699 830 54 88

Sosyal ağlarda paylaşın