Ankara Barosu Çoklu Baro Düzenlemesine Dava Açtı

Barolar direnmeye devam ediyor. Ankara Barosu, çoklu baro düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu İçin Türkiye Barolar Birliğine dava açtı. Danıştay Başkanlığına yapılan başvuru ile yürütmenin durdurulması ve iptali istendi.


Başvuru danıştay’ın 8. Dairesine yapıldı. Ankara Barosu “TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 28.,29.,30.,31.,32. Maddeleri yetki, şekil, sebep, konu maksat yönlerinden hukuka ve Anayasaya aykırı olduğu açtığı davada vurguladı.

Açılan davada yönetmeliğin dayanağı olan ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yaparak çoklu baro düzenlemesi ile baroların kamusallık niteliğine zarar veren yasal düzenlemenin açıkça Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talep ediyor Ankara Barosu.

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.