“ALMANYA DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR.. ÖZGÜL EMRE SERBEST BIRAKILSIN!”..

Devrimci gazeteci Özgül Emre’nin 16 Mayıs’ta Mannheim şehrinde Almanya polisi tarafından gözaltına alınması ve devamında süren ev baskınları ve gelişmelerle ilgili Avrupa Halk Cephesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Almanya’ya seslenilerek şöyle denildi.

“Almanya’ya Sesleniyoruz: Sizin Ağababanız Hitler, Sosyalizmi Yok Edemedi! Siz de Devrimciliği Yok Edemeyeceksiniz!” denilen açıklamada, Almanya’nın geçmişte de haksız hukuksuz tutuklamalara başvurduğu örneklerle anlatıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar belirtiliyor:

“Almanya da çok iyi biliyor ki, ne Özgül Emre’nin ne de Deniz Yıldız’ın Almanya yasalarına göre bile ”suç” sayılacak bir eylemleri yoktur. Ancak Almanya emperyalizmi için, devrimcilik suçtur, direnmek suçtur.

Almanya bu hukuksuzluğu yıllardır yapıyor Son olarak Stutgart Davası’nda, Yusuf Taş, Özgür Aslan, Sonnur Demiray, Muzaffer Doğan ve Özkan Güzel’e “konser düzenlemek, dergi dağıtmak, derneğe gidip gelmek” gibi kendi yasalarına göre bile suç sayılmayan eylemlerden yıllarca hapis cezası verdi.

Neden, çünkü onlar devrimciydi, devrimci düşünceleri savunuyorlardı, konser de düzenleseler, gazetecilik de yapsalar, dernek faaliyetlerine de katılsalar, bunu devrimci düşüncelerle yapıyorlar.

Alman emperyalizminin tahammül edemediği de budur.

Devrimcileri onyıllardır ne hapis cezalarıyla, ne de emperyalist kültürüyle yok edememiştir.

Direnişleri yok edememiştir. Almanya’nın ve Avrupa’nın tüm büyük şehirlerinde, meydanlarında eylemleri yok edememişlerdir. Devrimciler, Avrupa’nın ve Almanya’nın da en dinamik gücüdürler.

Alman emperyalizmi bunu yok etmek istiyor.

Bunun için gazetecilik yapan insanları da, oturum hakkı için direnenleri de, konser düzenleyenleri de “suçlu” ilan edip, komplolarla, haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alıyor, tututluyor.

ALMAN EMPERYALİZMİNE SESLENİYORUZ. ÖZGÜL EMRE DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

Düşünce özgürlüğü, basın özgürlü var diyorsanız; ÖZGÜL EMRE derhal serbest bırakılmalıdır.

Ya da burjuva demokrasisinizin “basın özgürdür”, “düşünce özgürlüğü vazgeçilmez hakdır”; “örgütlenme özgürlüğü düşünce özgürlüğünün devamıdır”, “direnmek evrensel haktır” yazılı tül perdelerini kaldırın!

Kaldırın ki, emperyaist politikalarınızın gerçek yüzü görülsün.

Eğer burjuva demokrasinize kendiniz uyacaksanız, DEVRİMCİLİK SUÇ DEĞİLDİR, DEVRİMCİ DÜŞÜNCELERİ TAŞIMAK SUÇ DEĞİLDİR.

Haksız, hukuksuz, baskın ve gözaltılara son verin!

HALKIMIZ!

Almanya emperyailzminin baskılarına, baskınlarına, gözaltılarına karşı sessiz kalmayalım. Tüm demokratik eylem biçimlerimizle Almanya’nın bu terörist, haksız hukuksuz baskın ve gözaltılarını protesto edelim. Bu baskıcı politikalara son vermesi için çağrıda bulunalım.”

Sosyal ağlarda paylaşın