Aile hekimleri iş bıraktı: “Haksızlık varsa biz yokuz!”

Aile hekimleri, bu yılın Temmuzunda yürürlüğe giren ve Aile hekimlerinin iş yükünü artıran,
ücretlerinden yeni kesintiler yapılmasını getiren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne
karşı bugün, 16 Ağustos’ta ülke genelinde bir günlük iş bıraktılar.
Bir çok şehirde iş bırakmaya geniş bir katılım sağlandı.
Keza bir çok şehirde, Aile Hekimleri basın toplantıları düzenlediler; basın toplantılarında yaşadıkları
sorunlar dile getirildi. Aile Hekimleri, “verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve karşı karşıya oldukları
zorlukları duyurmak için bir günlük grev yaptıklarını” açıkladılar.


Aile Hekimlerinin Talepleri:

 1. – ASM sözleşmeleri de toplu sözleşmeye dahil olmalıdır.
 2. – Nüfusa ve performansa dayalı sağlık hizmeti yerine bölge tabanlı hizmet sunumu
  yapılmalıdır.
 3. – ASM cari giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.
 4. – Kamu dışı ve taşeron çalışanlar kadroya alınmalıdır.
 5. – ASM’de çalışan emekçilerin senelik izin, hastalık izni ve sendika izinlerinin kullanımında
  izni kullanan kişinin kendi yerine birini bulma şartı kaldırılmalı ve hiçbir ücret kesintisi
  yapılmalıdır.

Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman: “Kendi
beceriksizliklerinin sözleşmesini yazdılar.”

Veli Nayman, bir günlük iş bırakma dolayısıyla yaptığı açıklamada, özetle şunları vurguladı:
“Pandemi döneminde Aile Hekimliği çalışanlarına yeterince kişisel koruyucu malzeme verilmedi…
Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimliği çalışanlarına, mesleğini yaparken hayatını
kaybeden asker, polis, itfaiye, öğretmen gibi çalışanlara sağlanan şehitlik payesi hakları verilmedi ve
meslek hastalığıyla ilgili illiyet bağı arandı.

Covid 19 olan arkadaşlardan hasta oldukları günler için ücret kesilmiştir.
Bu süreci yönetemeyen beceriksiz yöneticilerin tersine büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştık.

Kendi beceriksizliklerinin sözleşmesini yazdılar. Ki bu maddelerin bazıları insan haklarına ve ülkemizin
taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Örneğin, süt iznine çıkan bir anne aile sağlığı
çalışanının yerine o saatlerde görevlendirme yapmayacağını yazarak iş barışını bozmuş, anne çocuk
sağlığını korumak için çalışan bizlerin, annelik hakkının dahi önüne engel koymaya çalışmıştır.”
İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Funda Müftüoğlu:
“Aile Hekimliği Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliği… aslında ceza yönetmeliğidir.
“Ne acıdır ki 2021 Türkiye’sinde maaşı azalan ve kesintiye uğrayan tek meslek grubu aile hekimliği
sisteminde çalışan hekim ve aile sağlığı çalışanlarıdır. Bu yönetmelikle yalnızca göstermiş olduğumuz
özveri ve harcadığımız emeğin karşılığı olarak aldığımız maaşımızın düşürülmesi planlanmamış, özlük
haklarımız ve iş güvencemiz de, hakkaniyetli olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit altına
girmiştir”.
Bu yönetmeliğe göre, entegre olarak hizmet vermekte olan Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastalık vb. bir
sebeple raporlu olsa bile 5 kez nöbete gelmemek, sözleşme fesih sebebi sayılmıştır. Bu durum en basit
insan hakkı olan, yaşam ve sağlık hakkının gasp edilmesi demektir. Bir Aile Hekimi, rahatsızlığı
sebebiyle hastalansa bile bu yönetmeliğe göre cezaya maruz kalacaktır”.

… Aile Sağlığı Merkezi çalışanı sağlık emekçilerini iş güvencesinden ve insan onuruna yaraşır bir
ücretten yoksun bırakan, yoksulluk sınırının altında ve hatta açlık sınırında yaşamaya zorlayan bu
yönetmeliği kabul etmeyeceğimizi, adil, uygulanabilir bir yönetmelik yürürlüğe girene dek, sahadan
aldığımız güçle, iş bırakm
a dahil her tür eylemle, mücadeleye devam edeceğiz.”

Sosyal ağlarda paylaşın