6 Şubat: Müteahitler Kaçarken yakalandılar ama “kaçma şüphesi yok” diye serbest bırakıldılar

Ülkemiz uzun tutukluluk süreleriyle bir çok hak gasbının yaşandığı bir ülkedir. Bu konuda, AYM, AİHM vb mahkemelere yapılan başvurular sonucunda faşizmi mahkum eden bir çok karar var.
Tabi bu uzun tutukluluk süreleri genel olarak devlete karşı yapılan eylemlerde gündeme gelir. Yani faşizm kendi çıkarlarına çomak sokan, kendisinden olmayan herkese tutukluluğu ceza olarak kullanmaktan çekinmemiştir. Bir çok halk çocuğu kaçma şüphesi, delil karartma gibi tutukluluk gerektiren durumları söz konusu dahi değilken yıllarca hapishanelerde tutulmuş ve halen tutulmakta…
Söz konusu halkın kanını döken kan emici kapitalist halk düşmanları olunca yasalar onlar yararına işletilir…

Hatay 1. Sulh Ceza Mahkemesi, bilirkişilerin yasadışı ve gerçeği yansıtmayan katilleri koruyan raporuna dayanarak, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan tutuklanan müteahhit Salih Zorsu ve bina yapı denetim sorumlusu Edip Talipoğlu’nun tahliyesine hükmetti:

“…dosyada mevcut bilirkişi raporları göz önüne alındığında şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin ölçüsüz olacağı, delillerin büyük oranda toplandığı, şüphelilerin delil karartma ihtimalinin bulunmadığı, sabit ikametgah sahibi oldukları, tutuklulukta geçirmiş oldukları süre de dikkate alındığında tutuklamanın bir tedbir oluşu, tutuklamadan beklenen gayenin adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olması ve soruşturma dosyasının geldiği aşama itibari ile adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının ölçülü ve yeterli olacağı anlaşılmakla şüphelilerin ayrı ayrı tahliyeleri…”

Bu bilirkişi raporuna karşı bilirkişilere görevi kötüye kullanmaktan ve suçluyu korumaktan dava açan avukat Duygu İnegöllü bu konuda beyanatta bulundu.

KAÇARKEN YAKALANDILAR AMA KAÇMA ŞÜPHESİ YOK DENİLİYOR!

Suç duyurusu dilekçesinde de belirtildiği gibi, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda bina yapı denetim sorumlusu Edip Talipoğlu kaçak olarak aranırken Didim’de yakalanmıştı. Müteahhit Salih Zorsu da günler sonra yakalanabildi.

Avukat İnegöllü, tahliye kararı veren hakimliğin, daha önceki kaçma girişimlerini yok saydığını belirtti.

Raporda binanın neden yıkıldığı ve sorumluları yok

Avukat İnegöllü savcılığa ilettiği suç duyurusu dilekçesinde, bilirkişilerin eksikliklerini şöyle sıraladı:

“Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan 43 sayfalık raporda pek çok yorum yapılmış ancak Ilgım Apartmanının neden yıkıldığı hususunda bir değerlendirme yapılmamış ve sonuç kısmına buna ilişkin bir tespit yazılmamıştır.

Soruşturma dosyamızda delil toplama işleminin gerekli şekilde yapılmadığı kanaati tarafımızda sübut etmiştir. Ocak 2024 tarihli KTÜ’den alınmış raporda onlarca eksiklik olmasına rağmen şüpheliler hakkında ‘kusur yok’ tespitine gidilmiştir.

Bilirkişi heyetince hazırlanan, birbiri içerisinde çelişkileri olan, tarafların maddi vakıalara ilişkin delillerini değerlendirmeye almayan rapor, adeta binanın yıkımına ilişkin hususları irdelemekten azade, şüphelileri tahliye ettirmek için hazırlanmıştır.”

Dilekçede, bilirkişilerin, “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”, “Görevi kötüye kullanma”, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık” suçlarından soruşturulması talep edildi.

Sosyal ağlarda paylaşın