Linz Konseri Engellenmek İSteniyor: AVUSTURYA’YI TÜRKİYE KONSOLOSLUĞU MU YÖNETİYOR?

Linz Grup Yorum Konseri, Türkiye Konsolosluğu ve Avusturya Anayasayı Koruma Örgütü Tarafından ENGELLENMEK İSTENİYOR Grup Yorum’un…