Gözaltında Tutulan Yüksel Direnişçilerinin Tamamı Tutuklandı

1380 gün boyunca her türlü baskıyı, her türlü keyfiliği, işkenceyi uygulamalarına rağmen bitiremedikleri Yüksel Direnişini yeni…