152 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYOR! ZORLA ÇALIŞTIRILAN 152 MİLYON KÖLE!

Dünyada 152 milyon Türkiye’de 800 bin çocuk çalıştırılıyor
Çocuk işçiliğinin yarısı:
72 Milyonla Afrika’da, ardından 62 Milyonla Asya ve Pasifik’te görülüyor.

-Çalıştırılan çocuk yaşı 5 yaşına kadar iniyor.

Çalıştırılan çocukların:
Yüzde 79’unu 15-17 yaş, yüzde 16’sını 12-14 yaş,
Yüzde 4.4’ünü 5-11 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor.

-Çalıştırılan çocukların yüzde 76’sını erkek
Yüzde 29.4 ünü kız çocuklar oluşturuyor.

-Çalıştırılan çocukların yüzde 34’ü eğitimini bırakmış durumda.

Sosyal ağlarda paylaşın