14 Mart Tıp Bayramında Tabiplerden Açıklama: “YASTAYIZ!”

14 Mart Tıp Bayramı’nda yapılan eylemler ve açıklamalarda, bu sene Depremde katledilen halkımız ve depremde katledilen sağlık emekçileri anıldı.

ADIYAMAN’da yapılan anmada konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, şöyle dedi:
“Yıllardır söylediklerimizi dikkate almayan iktidarın ihmali nedeniyle on binlerce insanımızı yitirdik. Bugün yastayız”.

Adıyaman’da Saat Kulesi önünde yapılan anmaya Mardin, Diyarbakır, Manisa ve İzmir Tabip Odası’ndan sağlıkçılar ve oda yöneticileri katıldı. Bölgedeki sağlık emekçileri de anmaya katıldılar.

“Hekimler Kendi Başına Bırakıldı”
Şebnem Korur Fincancı, konuşmasının devamında ‘Hekimler kendi başlarına bırakıldı’
Burada konuşan Fincancı, “hekimlerin enkaz altında kalmamasına olanak tanıyacak kamusal ve toplumcu yeni bir sağlık sisteminde ısrar edeceklerini” söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:
“Yıllardır söylediklerimiz salgınla herkesçe görünür oldu. Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. … birçok sorunla yüz yüze kalan hekimlerin, sağlığı üretenlerin, olağandışı durumlara hazırlıklı olması konusunda da kendi başlarına bırakıldığını bir kez daha gördük. …
Yıllardır söylediklerimizi dikkate almayan Sağlık Bakanlığı’nın ve iktidarın ihmali nedeniyle, on binlerce insanımızı yitirdik. Bugün, bu 14 Mart’ta yastayız.”


TAKSİM’DE ANMA: “YASTAYIZ!”

Sağlık emekçileri Taksim’de de bir araya geldiler.
Sağlık emekçileri, anıt önünde, hayatını kaybeden meslektaşları ve deprem bölgesinde katledilen on binler için saygı duruşu yaptılar.
Sağlık emekçileri burada yaptıkları konuşmada İstanbul depremine dikkat çekerek, bu depreme hazırlanacaklarını belirttiler.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan da yaptığı açıklamada “çok sayıda sağlık çalışanını ve binlerce kişiyi kaybettiklerini bu nedenle yasta olduklarını” dile getirdi.
Erdoğan, “19 Mart’ta Haydarpaşa’dan Kadıköy’e sessiz bir hekim yürüyüşü yapacaklarını” belirtti.


TÜRKİYE’DE 1534 HASTAHANE VAR; KAÇI DEPREME DAYANIKLI?

İZMİR’de ise, İzmir Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenlendi.
İzmir Tabip Odası Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, hastahenelerin depreme dayanıklılığı gündeem getirilerek şöyle denildi:
“Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bin 534 hastane bulunuyor. Bunların 900’ü bakanlığa bağlı, 68’i üniversite hastanesi ve 566’sı ise özel hastane. Bu hastanelerin ne kadarının depreme dayanıklı olduğu konusu, şu anda en önemli gündem maddelerinden birisi olmalıdır. Deprem bölgesinde çok sayıda hastane zarar gördü ve hizmet veremedi.”

Toplantının ardından sağlık emekçileri, pandemide ve son depremde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin anısına denize karanfil bıraktılar.


DEPREMDE SAĞLIK SİSTEMİ DE ENKAZ ALTINDA KALDI

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Van Tabipler Odası tarafından oda önünde bir açıklama yapıldı.
Depremde katledilenlerin anısına saygı duruşu yapılmasının ardından Van Tabipler Odası Başkanı Ahmet Koç tarafından bir açıklama yapıldı.
Koç, açıklamada “depremde sağlık sisteminin de enkaz altında kaldığını” belirtirken, “sağlıkta dönüşüm” adı altında sağlık sisteminin kar amaçlı bir hizmet haline getirildiğini söyledi.

Sosyal ağlarda paylaşın