YOUTUBE’NİN “NEFRETİ KÖRÜKLEDİĞİMİZİ” İDDİA ETTİĞİ VİDEONUN TAM METNİ! BAKIN SİZ KARAR VERİN!

(Youtube, GHA’nın Youtube sayfasını yasakladı. Gerekçe, Yüksel Direnişçisi Nuriye Gülmen’in “emperyalizm”i anlattığı video idi.
Sözkonusu videonun tam metnini aşağıda yayınlıyoruz.
Bakın ve görün;
bu metinde sadece gerçekler var: EMPERYALİZM GERÇEĞİ..

NURİYE GÜLMEN’İN EMPERYALİZMİ ANLATTIĞI VİDEONUN TAM METNİ:
Dünyadaki 225 zenginin geliri, 2 buçuk milyar insanın gelirine eşit. Yılda 13 milyar kişiye yetecek kadar gıda üretilirken 840 miyon insan açlık sınırının altında yaşıyor.
Tüm bunların sebebi ise dünyadaki kaynakların yetersiz olması değil. Kaynakların eşitsiz ce adaletsiz paylaşımı.
Bunun sorumlu ise benim. Emperyalizm.
Egemen sınıflar benim adımı ağızlarına bile almazlar. Onların ağızlarından anca küreselleşme gibi kavramları duyabilirsiniz. Çünkü kavramları çarpıtmak gerçekleri gizlemenin en ustaca yollarından biridir.

Gerçekleri görmek içinse gerçekleri sarsan işçi sınıfının önderi Lenin’e bakmak gerekir. Lenin beni kapitalizmin tekelci aşaması olarak tanımlar. Ben kapitalizmin en yüksek ve son aşamasıyım. Çürüyen ve can çekişen kapitalizmim.
Açık konuşmak gerekirse ben dünyadaki açlığın ,yoksulluğun, sömürünün, savaşların sorumlusuyum.
Bir avuç tekelin daha fazla kar edebilmesi için milyonların ölümüne sebep olurum. Demokrasi götürme bahanesiyle ülkeleri işgal ederim. Savaşlar çıkartırım. Halkları kendi ülkelerinden göçe zorlarım. Denizleri mülteci cesetleriyle doldururum. Evrensel barıştan söz etmediğim gün yoktur ama saniyede milyonlarca silah üretirim. En büyük parayı silahtan kazanırım.
Bazen ülkeleri doğrudan işgal ederim. Vietnam’da, Irak’da yaptığım gibi. Çıkardığım 2 Büyük savaştan beri bu yöntemi çok zorda kalmadıkça yapmıyorum.
Çünkü hem çok masraflı oluyor, hem de beni apaçık gördükleri için ülkelerinden kovuyorlar.
Bu yüzden artık geri bıraktığım ülkeleri kendimi gizleyerek işgal ediyorum. İşbirlikçi hükümetler ve ordular yaratıyorum.
Bu ülkelerin her karış toprağını tekellerim için pazar haline getiriyorum. Ormanlarını, denizlerini, akarsularını, madenlerini yağmalıyorum. İşbirlikçi hükümetlerle bu ülke halklarını iliklerine kadar sömürüyorum.
Çeşitli uluslararası kurumlar ve IMF bankaları aracılığıyla geri bıraktığım ülkelerin çalışma hayatlarına müdahale ederim .
Türkiye gibi ülkelerde KHK ile işten atma politikaları benim eserimdir. İntihar eden, denizlerde boğulan, kanserden ve çeşitli hastalıklardan ölen KHK’lıların, hapishanede doğan bebeklerin, açlığa ve yoksulluğa terkedilen kamu emekçilerinin sorumlusu benim.
Ustalarınızdan Mao benim için “kağıttan kaplandır” diyor. Kaplan olduğum bir gerçek. Kağıttan olup olmadığımı ise sizin savaşınız belirleyecek.
Ben Emperyalizm
Dünya Halklarının Baş Düşmanı.”

Sosyal ağlarda paylaşın