YOKEDİYORLAR ! (1) WWF Açıkladı : Hayvanların Yarısı Yokoldu!

7 kelimelik bir gerçek : «Ormanda yaşayan hayvan popülasyonu yarı yarıya düştü!»

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından açıklanan yeni bir rapora göre, 1970-2014 yılları arasında «ormanda yaşayan hayvan türlerinin sayısı yarı yarıya azaldı.»

Kapitalizmi sadece « uygarlık » olarak, «teknolojik gelişmeler » olarak görmemizi istiyorlar. Ama işte rapor ortada. Vahşi, yok edici, yıkıcı, barbar bir ekonomik sistem var. 44 yılda, sadece 44 yılda ormanlardaki hayvan varlığını YARI YARIYA azaltan yokedici bir kapitalizm var karşımızda.

Oysa bu hayvan varlığı, türleri, doğanın binlerce yıllık tarihi içinde oluşmuş bir popülasyondur. Fakat işte, kapitalizm, doğanın ve toplumların binlerce yılda yarattığını 44 yılda yarı yarıya azaltacak kadar gözü dönmüş bir sistemdir. 

WWF’nin raporuna göre, «455 hayvan popülasyonu (türü) ve 268 omurgalı türünde ortalama yüzde 53’lük azalma tespit edildi. Özellikle kurbağalar gibi amfibi türler ve maymun gibi memeli hayvanlar ya da orman fillerinin sayısında ciddi oranda düşüş kaydedildi.»

Peki canlılar neden azalıyor?

Çünkü ormanlar azalıyor. Onların yaşam alanları yok ediliyor. 

Emperyalist-kapitalist tüketim çarkının doymak bilmez ihtiyaçları nedeniyle, durmaksızın ağaçlar kesiliyor ve ormanlar yokediliyor.  Bu ağaç kesiminden özellikle «tropik bölgeler ve Amazon ormanları» en büyük darbeyi alıyorlar. Bu da doğal olarak hayvan türlerinin azalması veya yokolmasını beraberinde getiriyor. 

Çünkü onların kaçacakları, göçecekleri başka alanlar da yok. 

*

WWF uzmanlarından Christoph Heinrich  hayvanların yok edilmesinin bir başka tehlikesine daha işaret ediyor : “Hayvanlar yok olursa ormanlar da sera gazını emme işlevini yitirir”.

Sonuçta, dünyanın, doğanın dengesi böylesine barbarca bozulursa, çıkabilecek olumsuz sonuçlar, elbette bunlarla da sınırlı kalmayacaktır. 

*

Ve son bir hatırlatma: «Hayvanlar her yerde kayboluyorlar. Hayvanat bahçelerinde, kendi kayboluşlarının canlı abideleri konumundalar. Kapitalizm kültürü açısından bu tarihî kaybın geri dönüşü yoktur.»  (John Berger)

Sosyal ağlarda paylaşın

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.