Siyasi Gerçekler Komitesi’nin 39. Açıklaması

FAŞİZM 11 ŞEHRİ MEZAR ŞEHİRLEREDÖNÜŞTÜRDÜ!

TOPLU MEZARLAR FAŞİZMDEN
SORULACAK HESABIMIZDIR!

*MEZARKELİME ANLAMI: Arapça “ziyaret yeri, ziyaret edilen yer” , “Ölünün
gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt”tür. Yani insanların ölülerini
gömdüklerini yerdir mezar.
Anadolu uygarlığını açığa çıkarmaya yönelik yapılan kazılarda çok çeşitli mezar biçimlerine
rastlanmıştır. Bu mezarların her biri, ait oldukları toplumların kültürünün, sosyal yaşamının,
toplumsal ilişkilerinin, değerlerinin aynasıdır. Bu mezarlardan da anlaşılıyor ki, insanlar kimi
dönem ve yerlerde ölülerini kendi evlerine gömermiş.
Egemenlerin mezarları da sıradan halkın mezarlarından farklıdır genel olarak. Daha büyük,
daha süslüdür. Halkların mezarları ise gösterişten uzak ve sadedir.
Mezar taşlarındaki farklılıklar, işlenen figürler, taşların özellikleri dinden dine ya da
mezhepten mezhebe farklı özellikler gösterdiği gibi tüm dinlerin, mezheplerin ortak yönleri
de bulunmaktadır.

Sosyal ağlarda paylaşın