Neden Direnmeliyiz?

JAKUZİDEN HALKI AŞAĞILAYANLAR, HAKARET EDENLER HALKI YÖNETEMEZ; FAŞİZME DİRENELİM, HALKIN İKTİDARINI KURALIM!

AKP’nin halka bakış açısı, Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç’ın ağzından duyuldu bu hafta.

Çıplak bir şekilde jakuzide oturan Saraç, AKP gençliğinin halk düşmanı niteliğinin bir örneğini gösterdi. Tayyip Erdoğan’ın halkı aşağılamasından örnek alan Saraç, çektiği videoda “Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de.” dedi.

Vatanımızı emperyalizme peşkeş çekenlerin; halkı açlığa, yokluğa mahkûm edenlerin dili halka düşmandır. Yoksulluğumuzun sorumluları bizi “fakir” diyerek aşağılıyor. Aslında kendilerini aşağılıyorlar. Çünkü bu düzen onların düzeni.

2 milyar insanın temiz su kaynaklarından yararlanamadığı, 1.1 milyar insanın tuvaletinin olmadığı bir dünyada, Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, jakuziden “Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin.” diyor.

Halkı aşağılıyorlar çünkü;

– Faşizm halka düşmandır.

– Faşizmin dili de üslubu da halka düşmandır.

– Faşizm, tekelci burjuvazinin en gerici, en şovenist, en katliamcı ve saldırgan kesiminin açık baskıcı, kan dökücü diktatörlüğüdür.

Dili ve üslubu da bu kanlı diktatörlüğüne uygun niteliktedir.

– Faşizmin dili-üslubu saldırgandır; çünkü faşizm bir avuç asalağın, burjuvazinin kanlı diktatörlüğüdür.

Dünyadaki tüm zenginlikleri kendi elinde toplamak isteyen, açgözlü
burjuvazinin yarattığı bir canavardır.

– Faşizm yalancıdır, demagogtur.

Faşizm yalan, demagoji ve terörle yönetir. Yalan; gerçeği gizlemek, halkı aldatmak için söylenen gerçek dışı sözlerdir. Demagoji, “Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak gerçek dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı”dır.

– Faşizmin üslubu kabadır.

Faşizm, her istediğini zorla, işkenceyle, baskıyla, terörle almaya alışıktır. Öyle alacağını zanneder. Halkın temel haklarına saygısızdır. O sadece kendi kârını, sömürü düzeninin devamlılığını düşünür.

– Faşizmin dili halk düşmanlığıdır.

Halka düşmandır, çünkü iki sınıf vardır: Burjuvazi ve proletarya. Burjuvazinin çıkarlarını savunup, proletaryanın talepleri gerçekleştirilemez. Faşizm hiçbir sorunu çözemez. Çünkü tüm sorunların kaynağıdır.

Faşizm, herhangi bir sınıfın değil, tekelci burjuvazinin diktatörlüğüdür. Temsil ettiği sınıf itibariyle halka düşmandır. Dili ve üslubu da bu düşmanlığının sonucudur.

Yani Saraç’ın söylediği söz ne kendiliğinden, ne tesadüfi, ne de kendisinin ifade ettiği gibi “esprili bir şey”dir.

Halkı aşağılamalarına, küçük görmelerine izin vermeyeceğiz. Onlar aslında kendilerini aşağılıyorlar… Bizim ise devrimcilik yapma nedenimiz oluyor bunlar. Faşizme karşı direnmek hakkımızdır.

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.