Kaza değil katliam: 11 yılda 671 çocuk katledildi…

Devletin Koruması gereken çocuklar olumsuz koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Bunun sonucunda yaşanan kazalar katliama dönüşüyor. Çocuklarımız hayatını kaybediyor.

(GHA)
Kapitalist sistemin yarattığı koşullar sonucunda, derinleşen yoksullaşma ile okumak yerine çalışmak zorunda kalan binlerce çocuk her gün çeşitli iş kazaları sonucunda hayatını kaybediyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin bugün paylaştığı raporda korkunç ve bir bilinenen bir gerçeği yeniden gözler önüne serdi. Raporda On bir yılda en az 671 çocuk çalışırken hayatını kaybettiği açıklandı.

İSİG Meclisi, çocuk işçi ölümleri nedeniyle güncel bir tartışma olan MESEM’lerle ilgili olarak ise şu bilgileri paylaştı:

AKP faşizmi ile ülkemizde derinleşen yoksuluk ve Kapitalizmin daha fazla kar yapma hızıyla birleşmesi sonucunda ortaya çıkan yeni pazar alanlarında çocuklar ailelerinin geçimine destek vermek zorunda kalıyor. Çocuklarımız okumak oynamak yerine çalışmak zorunda bırakılıyor. İş güvenliğinin olmadığı ülkemiz koşullarında çeşitli kazalar sonucunda çocuklarımız katlediliyorlar.

İSİG Meclisi paylaştığı Çocuk İşçilik Raporu’nu son iki haftada Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında staj gördüğü işyerlerinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul ve 15 yaşındaki Erol Can Yavuz’a adadı.

AKP’nin derinleşen krizi ailelere yansıyor

Yayınlanan raporda “2013 yılında en az 59 çocuk işçi, 2014 yılında en az 54 çocuk işçi, 2015 yılında en az 63 çocuk işçi, 2016 yılında en az 56 çocuk işçi, 2017 yılında en az 60 çocuk işçi, 2018 yılında en az 67 çocuk işçi, 2019 yılında en az 67 çocuk işçi, 2020 yılında en az 67 çocuk işçi, 2021 yılında en az 62 çocuk işçi, 2022 yılında en az 62 çocuk işçi, 2023 yılında en az 54 çocuk işçi olmak üzere, 2013-2023 yılları döneminde en az 671 çocuk işçi hayatını kaybetti.”

“Çocuk emeğinin sömürüsünde yasal model çıraklıktır”

‘MESEM 2016 yılı sonuna kadar var olan ‘Çıraklık Eğitim Merkezleri’nin devamı niteliğindedir. Yani (4+4+4 modeli birlikte) eğitim sisteminin içine daha fazla entegre edilmiş ve kitleselleştirilmiş bir çocuk işçilik sisteminden bahsedebiliriz. MESEM uygulaması hayata geçirilirken AB ülkeleri örnek verilmektedir. Ancak uluslararası işbölümünde Türkiye’nin rolünü düşündüğümüzde yapılan ara eleman yetiştirmek ve ucuz emek gücü ihracıdır.

Kapitalizm, Ara Eleman diye bir sistem yarattı

“MESEM kapsamında yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin olduğu açıklandı. Bu öğrencilerin yaklaşık 300 binini ise 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Yani çocuk işçilik ‘bir gün okulda dört gün işyerinde eğitim alma’ uygulamasıyla meşrulaştırılıyor. Tabi bu uygulamanın kökenlerinde 24 Ocak kararları ve 12 Eylül darbesi ile hayata geçirilen neoliberal politikalar, 1990’lı yıllardan itibaren eğitimin metalaştırılması ve sanayi-eğitim işbirliği politikaları ve Turkiye’de ki Kapitalist sistemin sürdürücüsü olan Koç Holding işbirliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan

AKP Faşizmi çocuk işçiliği yokmuş gibi davranıyor

Raporda, AKP’nin hükümet olup ilerleyen yıllarda hızla devletin merkezinde yer alışının 22. yılına dikkat çekilerek, AKP’nin hayata geçirdiği tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar her geçen gün daha fazla çocuğun işçileşmesini beraberinde getirdiği,Diğer yandan ise sanki “çocuk işçilik” yokmuş gibi bir hava verilerek bu sorun görünmez kılınmaya çalışıldı. Bu görünmez kılma politikası çocuk işçilik ölümlerinde de devletin açıkladığı verilerde gözüktüğü 2002-2012 yılları dönemi için, Çalışma Bakanlığı’nın milletvekillerinin verdiği farklı önergelerindeki cevaplarda en yüksek çocuk işçi ölüm bilgilerini baz aldığımızda;2002 yılında en az 1 çocuk işçi, 2003 yılında en az 18 çocuk işçi, 2004 yılında en az 29 çocuk işçi, 2005 yılında en az 27 çocuk işçi, 2006 yılında en az 29 çocuk işçi, 2007 yılında en az 28 çocuk işçi, 2008 yılında en az 29 çocuk işçi, 2009 yılında en az 12 çocuk işçi, 2010 yılında en az 24 çocuk işçi, 2011 yılında en az 24 çocuk işçi ve 2012 yılında en az 15 çocuk işçi hayatını kaybetti.
Çalışma Bakanlığı’nın bu açıklamalarına 2013 yılı ile birlikte tutulan İSİG Meclisi verilerini de eklediğimizde “AKP’li yıllarda en az 907 çocuk işçi hayatını kaybetti.” denildi.

Sosyal ağlarda paylaşın