İtalya’da Binlerce İşçi Grevede

İtalyanın iki büyük sendikası Si Cobas ve Slai Cobas, 29 Ocak için 24 saatlik ulusal grev çağrısında bulunmuştu. Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna ve yaklaşık 25 şehirden lojistik sektöründen, kamu ve özel sağlık hizmetlerinden, nakliye şirketlerinden, demiryolundan, kamu ofislerinden ve okullardan binlerce işçi grev çağrısına katıldı.  Katılanlar arasında çok sayıda göçmen ve mülteci de vardı.

Alman basını ve birçok Avrupa ülkeler bu grev haberi olmak üzere birçok direniş ve grev haberlerini kasıtlı olarak bildirmiyor. Kendi ülkelerinde aynı şekilde grev ve eylem yapılmasından korkuyor

Hükümetin in kriz yönetim sorunu bu şekilde protesto etmek istendi. Bu 24 saatlik cesaret verici bir ulusal grev hem de çok çeşitli endüstrilerin ve sosyal grupların (okul çocukları, işçiler, işsizler, göçmenler) birliği olduğunu gösteriyordu. Doğru bir ortak tepki olarak nitelendiriyordu.

Yapılan grevle sendikaların çalışma saatlerinde radikal bir azaltma, toplu işten çıkarmalara karşı, grev hakkı ve sağlık sigorta halkı, asgari geçim ücreti, okullarda yeni işe alımlar ve sağlık hizmetleri  talep ediliyor. 

Bu yaşananların sorumlusu kâr sistemi ve onun kapitalist krizleri vurgulandı. Böylesi sorunlar, sorunların çözümü ve mücadeleler kuşkusuz sosyalist bir dünya gündeme getirmekte. İtalya’da da başarılı bir şekilde cevap vermek tüm devrimcilerin ve Marksist-Leninistlerin sorumluluğudur bildiriliyor. 

Sosyal ağlarda paylaşın