İşte Emperyalist Dünya Gerçeği: Yoksul Ülkelerdeki Kanserli Çocukların Dörtte Üçü TEDAVİ İMKANINDAN YOKSUN! ÖLÜME MAHKUM!

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı;
Yoksul ülkelerde kanser olan çocukların dörtte üçü, TEDAVİ İMKANINDAN YOKSUN.
Adaletsizlik!
Yoksul ülkelerde kanser olan her dört çocuktan üçü, tedavi görme şansını bile yakalayamadan ölüyor.
Alçaklık!

ÇOCUKLARIMIZI ÖLDÜREN EŞİTSİZLİK!
Yoksul halkların işten ekmeğe, eğitimden sağlığa her konuda büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu biliyoruz.
Her gün ve her yerde bunun başka göstergelerine tanık oluyoruz.
Kuşkusuz, bu adaletsizlik, çocuklara yönelik olduğunda içimizi daha çok acıtıyor ve öfkemizi misli görülmemiş ölçüde büyütüyor.

SORUN “TEDAVİYE ERİŞEMEME” DEĞİL, EMPERYALİST SÖMÜRGECİLİKTİR!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan raporda,
“Düşük ve orta gelirli ülkelerde, kanser olan çocukların -sadece- yüzde 29’unun ilaç bulabildiği”
belirtildi.
Rapor şöyle devam ediyor:
“Çocukluk çağı kanserinde yüksek gelirli ülkelerde başarılı tedavi oranları yüzde 80’lere ulaşırken, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise iyileşme oranları yüzde 30’un altında kalıyor.”

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her yıl 0 ila 19 yaş aralığındaki yaklaşık 400 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor.
Çocukluk çağı kanserinde, lösemi, beyin kanseri, lenf kanseri ve solid tümörü en yaygın görülen kanser türleri.

EMPERYALİST ÜLKELERDE YÜZDE 80
SÖMÜRGELERDE YÜZDE 30 KURTULMA ŞANSI!

Emperyalist ülkelerdeki çocukları, yoksul ülkelerin çocuklarına göre daha “şanslı” kılan etkenlerin başında, erken teşhis geliyor.
Çocuklarda erken teşhis yapılabildiğinde, tedavi ihtimali de oldukça yüksek.
Emperyalist ülkelerde başarılı tedavi oranları yüzde 80’lere ulaşırken, emperyalizmin sömürgesi durumundaki ülkelerde ise iyileşme oranları yüzde 30’un altında kalıyor.

DSÖ, “yüksek gelirli ülkelerde (yani emperyalist ülkelerde) nüfusun yaklaşık yüzde 96’sının tedavi ve ilaçlara erişebildiğini belirtirken, düşük ve orta gelirli (yani sömürge) ülkelerde bu erişimin sadece yüzde 29’larda kaldığını…
Düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser teşhisi konulan çocukların yalnızca yüzde 15 ila 45’inin tedavi gördüğü tahmin edilirken, hastaların neredeyse yarısına teşhis dahi konulmadığını…” belirtiyor.

Tablo çok açık: Emperyalist-kapitalist sistemin yeni-sömürgecilikle dünyanın dörtte üç ülkesini yoksul bırakması, ÇOCUKLARIMIZIN GÖZ GÖRE GÖRE KATLEDİLMESİNE YOL AÇIYOR.

Sosyal ağlarda paylaşın