İbrahim Devrim Top’un Katli – 2

Devrim Top NEDEN KATLEDİLDİ?

İbrahim Devrim Top, 25 yaşındaydı.
25 yaşında, yoksul gecekonduların faşizm tarafından teslim alınmasına karşı direnen bir gençti.
AKP Devrimi katletti; çünkü, İbrahim Devrim Top, gençlerin uyuşturucuyla zehirlenmesine dur diyenlerdendi.
AKP’nin para kaynağı, yozlaştırma politikalarının en temel araçlarından biri olan uyuşturucuyu yoksul mahallelere sokmama mücadelesi veriyordu.

Devrim Top Dedi Ki: “İzin Vermem!”
İbrahim Devrim Top, mücadelesiyle, eylemleriyle dedi ki:
“Uyuşturucuyu mahallemize sokmanıza, gençlerimizin merkezi sinir
sistemini çökertmenize, zihinlerini ele geçirmenize izin vermem!”
Vermedi.
İbrahim Devrim Top gençleri
düşünmekten, üretmekten, yaşamdan, mücadeleden alıkoyan uyuşturucunun karşısında olduğu için 25
yaşında “bitişik atışla” katledildi.

Kendi mahallesinde katledilen Dilek için, Yılmaz için, katledilen bütün halk çocukları için adalet mücadelesi veriyor, uyuşturucu zehrine karşı
gençliğe barikat oluyordu.
Devrimi uyuşturucunun önünde barikat olduğu için bitişik atışla katletti halk düşmanları.

Faşizmin Hakimleri, “İbrahim’i BİZ VURDUK” Dediler

Bitişik atışı kanıtlayan rapora rağmen, yani Devrim Top’un AKP faşizminin polisleri tarafından doğrudan infaz edildiği ortadayken,
TAKİPSİZLİK” kararı veren HÂKİM VE SAVCILAR, İbrahim Devrim Top’u “BİZ VURDUK” diyorlar.
“Biz vurduk; çünkü, sen, bizim uyuşturucu politikamızı engelliyorsun.
Biz vurduk, çünkü sen bizim torbacımızı dövdün.”

İbrahim Devrim Top, emperyalizmin uyuşturucuyu, halkları, öncelikli olarak da gençleri teslim almak için kullandığını, yozlaşma politikalarının en etkili aracının uyuşturucu
olduğunun bilincindeydi.
Uyuşturucuya karşı mücadeleyi kurtuluş
mücadelesinden ayrı görmüyor, açlığa,
yoksulluğa, işsizliğe karşı direnirken uyuşturucuya karşı direnişi de örgütlüyordu.
Hasan Ferit Gedik merkeziyle, uyuşturucudan kurtardığımız gençleri
emperyalizme karşı kazanılmış siyasi bir zafer olarak değerlendiriyordu.
Emperyalizm ve AKP faşizmi için ise uyuşturucu para kaynağı, uyuşturma aracıdır.
Emperyalizm tüm dünyada, halkların merkezi sinir sistemini yani gençliği teslim alarak, insanların düşünmesinin, üretmesinin, sorup sorgulamasının önüne geçmek ister.
Uyuşturucu, emperyalist kapitalist düzeni sorgulayıp onu değiştirmek için devrimcilik yapmayalım, örgütlenmeyelim diyedir.
Uyuşturucuyla etkisiz hale getirilen gençlik, emperyalizmin tam olarak
hedeflediği kitledir.
Ülkemizde AKP faşizmi emperyalizmle işbirliğini halk çocuklarını zehirleyerek yapıyor.
Uyuşturucu AKP faşizmi ile emperyalizmin ortak noktalarından biridir.
İbrahim Devrim Top polis ve devlet destekli mafyalar tarafından himaye edilen uyuşturucu çetelerine
karşı savaş açtı. Bu yüzden katledildi.
İbrahim Devrim Top’u yalnızca bir çeteciyi döverek cezalandırdığı için katletmediler.
İbrahim Devrim Top, emperyalizmin ve AKP faşizminin yozlaştırma politikasına karşı direndiği, halkı örgütlediği için katlettiler.
Uyuşturucuya karşı örgütlü bir halktan korktukları için katlettiler. Uyuşturucuya karşı örgütlenen halk artık sadece çocuğunu kurtarmak için değil, uyuşturucuyu tevşik eden sisteme karşı savaşabilir. Bundan korktukları için katlettiler İbrahim Devrim’i.
Halkın uyuşturucu politikasının asıl sahiplerine karşı direnir hale gelmesinden korktukları için İbrahim Devrim’i katlettiler.

Sağ Ele Geçirmeyip Katletmeleri De Aynı Nedenledir!
İbrahim Devrim Top’un katledilmesinin ardından basında “etkisiz hale getirildi” diye haberler çıktı.
“Etkisiz” hale getirmek bahsedilen kişiyi işlevsizleştirmektir.
Gözaltına alınan, elleri arkadan
sıkıştırılmış, ters kelepçe takılmış kişi de etkisizdir.
Devrimi kelepçe takıp gözaltına da alabilirlerdi, sonrasında tutuklanırdı ama bunu yapmadılar.
Katiller, direkt olarak İbrahim Devrim Top’u katletmek için oradaydılar o gece.
İbrahim Devrim’in tutuklanıp, uyuşturucuya karşı mücadele ederken tutuklanmasından, AKP’nin
uyuşturucunun başında olduğunu bir kez daha teşhir etmesinden korktular. İbrahim Devrim Top’un uyuşturucuya karşı mücadele ederken tutsak
düşmesinden bile korktular.

İbrahim Devrim Top’u katletmek uyuşturucuya, benim çeteme, torbacıma
karşı gelenin sonu böyle olur demekti.
Halka bir gözdağı ve korku vermek için, halkı, halkın örgütlü mücadelesini teslim almak için İbrahim Devrim Top’u katliamlarına örnek göstermek için katlettiler.

Halk düşmanları İbrahim Devrim Top’u katlederek, uyuşturucuya karşı mücadeleyi boğmak, yok etmek, teslim almak istediler.

Bitişik Atış, GÖZDAĞIDIR
Bitişik Atış, devrimcilere gözdağı vermek içindir.
Bitişik Atış, halkı korkutmak, halkın devrimcilere kapısını açmasının, sofrasını paylaşmasının önüne engel
olmak içindir.

Bitişik Atış, katliamın itirafıdır.
Bitişik Atış, devrimcileri teslim almak içindir.

Bitişik Atış, bir daha sana silah çekme, teslim ol demektir.

Bitişik Atışla, halkların yüreğinde yaratılmak istenen korku ile devrimcileri uzlaşma çizgisine
çekmeye çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaklar.

  • devam edecek –
Sosyal ağlarda paylaşın