“Parlamento Burjuvazinin Ahırıdır” TBMM Ahırı Tatile Girdi.

7 temmuz 2018’de oturumlara başlayan TBMM’nin 10 Temmuz’a kadarki faaliyetlerinde çarpıcı gerçekler çıktı ortaya. Bunun en…