İstanbul Üniversitesi’nde Deprem Yağmasına Karşı Eylem

İstanbul’da deprem korunma ve toplanma alanlarını yağmalayan iktidar, hala depremi fırsat sayarak, değerli arazilere el koymaya…