Dezenformasyon Kitabının İÇİNDE Neler Var?

Boran Yayınevi tarafından yayınlanan Dezenformasyon-Yalanlar Hapishanesi kitabının “İÇİNDEKİLER” bölümünü aşağıda okurlarımıza sunuyoruz.
Bölümlerde görüleceği gibi, 1990’dan bu yana, emperyalizmin gerçekleştirdiği her işgalde, saldırıda büyük yalanlar kullanıldı. Tüm dünya bilgisizleştirilerek, yalan hakim kılınmaya çalışıldı.
Bu kitap, yalanlar hapishanesinin duvarlarını yıkıyor.
Kitabın kapsamının görülebilmesi için “İÇİNDEKİLER”e bir göz atmak yeterli.

I.BÖLÜM
EMPERYALİZMİN DÜNYA HALKLARINA KANLI BİR SALDIRI ARACI OLARAK DEZENFORMASYON NEDİR? say…18

GİRİŞ
1.DEZENFORMASYON NEDİR? say… 18
2.DEZENFORMASYON EMPERYALİZMİN BEYİNLERİ TESLİM ALMA ARACIDIR say…20
3.DEZENFORMASYON TÜRLERİ say…20

 1. BURJUVA MEDYADA DEZENFORMASYONUN YERİ say…21
  5.DEZENFORMASYON KİMLER TARAFINDAN VE HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?
  say…22
  6.STRATEJİK-UZUN VADELİ, PROVAKATİF KISA VADELİ DEZENFORMASYON say…23
  1.STRATEJİK HEDEFLİ, UZUN VADELİ DEZENFORMASYON say… 23
  2.KISA VADELİ, KIRKIRTMA VE PROVAKASYON HEDEFLİ DEZENFORMASYON say…24
  7.SOSYAL MEDYANIN DEZENFORMASYONDAKİ YERİ say…26
  8.AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN İŞGALLERİ, KATLİAMLARI, DARBELERİ MEŞRULAŞTIRAN
  YALANLARI say…27

II.BÖLÜM
EMPERYALİZMİN SAVAŞLAR ÇIKARTAN, İŞGALLERİN ÖNÜNÜ AÇAN, KARŞI DEVRİMLER
ÖRGÜTLEYEN, İKTİDARLAR DEVİREN, DARBELER TEZGAHLAYAN DEZENFORMASYON
ÖRNEKLERİ

*TARİHTEKİ EN BÜYÜK YALAN VE DEZENFORMASYONLAR
1.İSPANYOL-AMERİKAN SAVAŞI VE USS MAİNE VAKASI say…31
2.MUKDEN VAKASI VE MANÇURYA’NIN İŞGALİ say…32
3.ALMANYA REICHTAG YANGINI say…34

 1. VİETNAM SAVAŞINI BAŞLATAN TONKİN KÖRFEZİ OLAYI say… 38
  1.TONKİN KÖRFEZİ NEREDEDİR?
  ABD İÇİN NEDEN ÖNEMLİYDİ? say… 38
  2. ABD TONKİN KÖRFEZİ YALANINA NEDEN BAŞVURDU?2.ABD TONKİN KÖRFEZİ YALANINA
  NEDEN BAŞVURDU? say…39
 2. VİETNAM SAVAŞI’NIN FİTİLİ: TONKİN KÖRFEZİ OLAYI say…41
  4.TONKİN KÖRFEZİ KARARNAMESİ say…46
  5.TONKİN KÖRFEZİ’NDE ABD NASIL BİR SALDIRI ÖRGÜTLEDİ? say…47

  6.TONKİN KÖRFEZİ YALANI NASIL ORTAYA ÇIKTI? say…49

III. BÖLÜM
EMPERYALİZMİN YENİDÜNYA DÜZENİ VE DEZENFORMASYONDAKİ ARTIŞ

*90’LARLA BİRLİKTE NE OLDU? say…51
1.EMPERYALİZMİN ROMANYA’DA SOSYALİZME SALDIRISI VE ÇAVUSESKU’LARIN KURŞUNA
DİZİLMESİ say…
1-EMPERYALİZMİN KARŞI-DEVRİMCİ KOMPLOLARINI DEŞİFRE
EDEN ÇAVUŞESKULAR’IN DİRENİŞİDİR! say…56
2-HALK CUMHURİYETLERİNDE KARŞI-DEVRİMLER VE GORBAÇOV’UN ROLÜ say…60
3-ROMANYA’DA YAPILAN DEZENFORMASYON say…62
1.Cesetlerin kamyonlarla taşındığı kent: Temeşvar say…62
2.7 maddede Romanya karşı-devrimi say…63
4-ÇAVUŞESKULAR KURŞUNA DIZILDIKTEN, HATALARI OLSADA SOSYALIZMI SAVUNMAYA
DEVAM EDEN IKDIDAR YIKILDIKTAN SONRA ROMANYA’DA NELER YAŞANDI? say…66
5-ROMANYA’DA HALEN ÇAVUŞESKU’NUN HAYALETİ DOLAŞIYOR say…67
6-DÜNYANIN EN BÜYÜK KARA PROPAGANDALARINDAN BİRİ say…68

*YENİ DÜNYA DÜZENİNİN GERÇEK YÜZÜ say…72
1.KÖRFEZ SAVAŞI VE IRAK’IN İŞGALİ say…74
A-KÖRFEZ SAVAŞI say…74
1.KÖRFEZ SAVAŞI VE DEZENFORMASYON say…75
1-Petrole bulanmış karabataklar yalanı say…76
2-CNN’nin Saddam’ı kötülemek için Kuveyt’in Amerikan büyükelçisinin 15 yaşındaki bir
kızını kullanıp, bebeklerin kuvözde ölüme terk edildiğine dair yalanı say…78
3-Biyolojik Silah Üretiliyor Yalanıyla Mama Fabrikası Bombalandı say…82
4-Irak’ın Kimyasal Silahları Var Yalanı say… 84
2.EMPERYALİST MEDYA KÖRFEZ SAVAŞIYLA NELERİ GİZLEDİ?
YA GERÇEKLER? say… 85
*TARİHTEN ÇIKARTIĞIMIZ DERS
500 TANE SAVAŞA HAYIR KOMİTESİ KURDUK! Say 87
B-11 EYLÜL VE IRAK’IN İŞGALİ say… 89
*AFGANİSTAN İŞGALİNDEN SONRA SIRADA BAŞKA DEVLETLER VARDI say…90
*HEDEF ÖRGÜTLER LİSTESİ say…90
*IRAK’IN İŞGALİ VE ABD İMPARATORLUĞUNUN İLANI VE ÇÖKÜŞÜN BAŞLANGICI say…91
1.IRAK’IN ABD TARAFINDAN İŞGALİ say…92
2.IRAK’ İŞGALİNDE YAPILAN DEZENFORMASYON say…93
1-Er Jessica’yı Kurtarmak say…93
2-CNN Sunday-Pazar Programıyla Irak’ın Nükleer Silah Geliştiriyor Yalanının Ortaya
Atılması say…94
3-CNN’nin ABD Yönetiminden Aldığı Paralar say…96

3.IRAK’IN İŞGALİNE KULLANILAN YALANLARIN AÇIĞA ÇIKARTILMASI say…97
*TARİHTEN ÇIKARTTIĞIMIZ DERS …. Say 101
2.YUGOSLAVYA’YI PARÇALANMAYA GÖTÜREN, EMPEYALİST SALDIRGANLIĞA AÇIK KAPI
BIRAKAN ML’DEN SAPMA VE MİLLİYETÇİ EĞİLİMLERDİR! say…102

 1. SOSYALİZMDE “ÖZYÖNETİM” SAÇMALIĞIYLA TETİKLENEN MİLLİYETÇİLİK VE
  EMPERYALİZMİN “ULUS YAPMA” SALDIRISIYLA YOK EDİLEN TRAJİK YUGOSLAVYA GERÇEĞİ
  say…103
  2.BALKAN’LAR VE YUGOSLAVYA’NIN PARÇALAMASINDA KULLANILAN YALANLAR,
  DEZENFORMASYON ÖRNEKLERİ say…106
  1-PARÇALANMADAN ÖNCEKİ YUGOSLAVYA say…107
  2-YUGOSLAVYA’NIN İŞGALİ VE EMPERYALİST MEDYA’NIN ROLÜ say…112

  3-EMPERYALİZM YUGOSLAVYA’DA MİLLİYETÇİLİĞİ KIŞKIRTTI say…113
  4-EMPERYALİZMİN İŞGALİNDEN ÖNCE NASIL BİR YUGOSLAVYA VARDI? say…115
  5-EMPERYALİZM YUGOSLAVYA’DA NELER YAPTI? say…115
  6-MİLOSEVİÇ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDİLDİ, TUTUKLANIP KAÇIRILDI say…117
  7-YUGOSLAVYA’NIN PARÇALANMASINDA ABD’NİN ROLÜ say…118

  *TARİHTEN ÇIKARTIĞIMIZ DERS … say118
  3.LİBYA’NIN İŞGALİ VE DEZENFORMASYON say…119
  1.LİBYA AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN HEDEFİNDEKİ ÜLKELERDEN BİRİ İLAN EDİLDİ
  say…120

  2.LİBYANIN PARÇALANMASI VE ÜLKEMİZ BASININDAN DEZENFORMASYON ÖRNEKLERİ
  say…121
  4.11 EYLÜL VE DEZENFORMASYON say…129
  1-Anthrax-Şarbol Yalanı say… 130
  2-Anthrax’a dair gerçekler say…130

  3-Sonuç say…131

IV.BÖLÜM
EMPERYALİZMİN SURİYE’YE SALDIRISI VE DEZENFORMASYON HABERLER say…131

1.SURİYE HALKININ DİRENİŞİ, EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN ORTADOĞU
PROJELERİNİ BOZDU say…132

2.SURİYE HAKKINDA DA BOLCA YALAN HABER YAPILDI VE ESAT’IN DEVRİLMESİ İÇİN
DEZENFORMASYON TEKNİKLERİNE BAŞVURULDU say…133
1- “Batı Suriye’ye müdahale etmekte başarısız oldu-ve sorun da buydu” say…134

2-“Savaşın sorumlusu hain Esad’tır (ve onu destekleyen Rusya)” say…134
3- “Başkan Esad Suriye’de az desteğe sahip” say…135
4-“Esad hiç ödün vermedi ve barış ve müzakereye yanaşmıyor” say…135
5-“Suriye’deki savaş tamamen mezhep kaynaklı” say…136
6- “Suriye hükümetinin Guta’da kimyasal silah kullandığı su götürmez bir gerçektir”

say…136
7-“Rusya ve Suriye hükümeti IŞİD’e yardım etmekteydi” say…137
8-“ Batı Suriye’de “iyi adamların” yanında” say…138
9-“Suriye’de 70.000 ılımlı isyancı var” say…138
10- “Batının Suriye’deki hedefleri insancılken Rusya kendi iyiliğini düşünüyor” say…139

3.GRUP YORUM’LA HARBİYE AÇIK HAVA TİYATROSUNDA YAPILACAK KONSERLE İLGİLİ
RÖPORTAJ YAPILDI, ÇEKTİLERİ F TİPİ İLE İLGİLİ SORULAR SORULDU. YAPILAN RÖPORTAJDA
SURİ İLE İLGİLİ SORU GELDİ say…140
4.GRUP YORUM SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİN KONSER VERDİ say…147
5.EMPERYALİZMİN SURİYE’YE MÜDAHALESİ!

BURJUVA BASIN DERK Kİ SURİYEDE İÇ SAVAŞ NE ZAMAN ÇIKTI?
BİZ İSE EMPERYALİZMİN SURİYEYİ İŞGALİ OLARAK AÇIKLARIZ. say…153
1.NE ZAMAN BAŞLADI? say…153
2.NEDEN BAŞLADI? say…153

6.SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞI AÇIKLARKEN KULLANILAN YALAN NEDİR? SURİYE’DEKİ SAVAŞ İKİ
ÇOCUĞUN OKUL DUVARINA REJİM KARŞITI SLOGAN YAZMASI, İKİ DOKTORUN
BİRBİRLERİYLE TELEFONDA REJİM KARŞITI KONUŞMA YAPMASINA BAĞLANMIŞTIR
say…153
1.SAVAŞ NEDEN ÇIKTI? say…154

7.EMPERYALİZMİN SURİYE’DEKİ SALDIRILARINA TAVIR ALAN HHB AKP VE ABD İŞBİRLİKÇİSİ
MEDYA TARAFINDAN TOPA TUTULDU! say…155
8.HHB TÜRKİYE DEVLETİNE KARŞI SUÇ DUYURUSU say…167
9.AKP İKTİDARININ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİ “EĞİT-DONAT” PROJESİ ANAYASA,
YASALARA, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ AYKIRIDIR say…169
10.TARİHTEN ÇIKARTIĞIMIZ DERS say…176

V.BÖLÜM
EMPERYALİZM UKRAYNA’DA DA BÜTÜN SAVAŞLARIN VAZGEÇMEZİ DEZENFORMASYONLA
SALDIRILARINA MEŞRULUK KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYOR say…186

1.UKRAYNA-RUSYA ÇATIŞMASI VE DONBAS…GERÇEKLER-YALANLAR say…186
1-JANOKOVİÇ’E KARŞI DARBE say…186
2-MAYDAN OLAYLARI say…188
3-UKRAYNA HEP ÇIBANBAŞIYDI-Ukrayna’nın faşizm ile özel bağı say…189
4-KIRIM VE UKRAYNA’DAN KOPUŞ say…191
5-ULUSLARARASI HUKUK say…192

6-DONBAS say…192
7-MİNSK ANLAŞMASINI KİM İHLAL ETTİ?
USULARARASI HUKUKU KİM İHLAL ETTİ? say…193
8-ODESSA KATLİAMI say…194
2.UKRAYNA’DA NELER YAŞANDI? say…194
1-Rusya Ukrayna’ya neden askeri operasyon yaptı? say…195
2-Ukrayna’nın NATO üyeliği say…196

3-Biyolojik silahlar say…197
4-Anti Nazi’leştirme say…198
5-Ukrayna için savaş bir Rus durumu şöyle anlatıyor say…198
3.UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ KİMDİR? say…198
4.NATO-AB-ABD EMPERYALİZM DONBASS VE UKRAYNA HALKINDAN KANLI ELLERİNİ
ÇEKSİN

Anti-Emperyalist Cephe Açıklaması say…201
5.RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA YALANLAR VE GERÇEKLER
1-ESKİ DOĞU BLOK ÜLKELERİNİN NATO ÜYELİĞİ say…204
2-UKRAYNA’YA EMPERYALİST MÜDAHALELER say…204
3-ANTİ-MAYDAN HAREKETİ say…207
4-RUSYA’YA KARŞI BİTMEYEN PROVOKASYONLAR say…207
5-UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİ say…207
6-NATO’NUN UKRAYNA’DAKİ ÜSLERİ say…208
7-1962 YILINDA KÜBA KRİZİ say…208

8-BİYOLOJİK LABARATUVARLAR say…
9-ATOM BOMBASI TEHDİDİ say…209
10-MİNSK ANLAŞMASI say…209
11-UKRAYNA’NIN 2014’DEN BERİ DONBAS’A KESİNTİSİZ SALDIRILARI say…210
12-PUTİN’İN ASKERİ HAREKAT ÖNCESİ HALKA SESLENİŞİNDEN ALINTI say…210
6.ALEKSEY ABLU İLE GERÇEK HABER AJANSI’NIN YAPTIĞI RÖPORTAJ
UKRAYNA GERÇEKLERİ say…211
7.NATO YALANLARI AÇIĞA ÇIKTI! ESKİ NATO YETKİLİSİ KONUŞUYOR! – JACQUES BAUD
1.BÖLÜM say… 219
2.BÖLÜM say…235

8.TANYA’LAR HEYKELLERİ YIKILARAK BİTMEZ!- GERÇEK HABER AJANSI say…252
9.2021’DE RUSYA’NIN UKRAYNA SINIR BÖLGESİNE YAPMAYA BAŞLADIĞI ASKERİ YIĞINAK
SONRASINDA YENİDEN GÜNDEME GELEN RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞTA DE
KARŞIMIZA DEZENFORMASYON ÇIKTI say…257

10.BELGESEL ÖNERİSİ: UKRAYNA GERÇEKLERİ /OLİVER STONE say…264
*TARİHTEN ÇIKARTIĞIMIZ DERS say 265

VI.BÖLÜM
DÜNYADAN YALAN HABER VE DEZENFORMASYON ÖRNEKLERİ

1.AVUSTURYA say…266
2.FRANSA say…267
3.MYANMAR say…267
4.İTALYA say…268
5.ÇİN say…269
6.BREZİLYA say…271
7.AVUSTRALYA say… 272

8.HİNDİSTAN say…273

VII. BÖLÜM
ÜLKEMİZDEN YALAN HABER VE DEZENFORMASYON ÖRNEKLERİ

1.SELANIK’TE ATATÜRK’ÜN EVI BOMBALANDI! say…274
2.ULU CAMI’NIN YAKILDI! YALANI say…275
3.24 ARALIK 1978 KAHRAMANMARAŞ say…276
4.ÇORUM TEMMUZ 1980 say…277
5.2 TEMMUZ 1993 SİVAS say…277

6.”KABATAŞ’TA TÜRBANLIYA LİNÇ, CAMİDE İÇİLEN BİRA” say…278
7.EZANI ISLIKLAYAN KADINLAR say…279

VIII. BÖLÜM:
BASINDAN DEZENFORMASYONA DAİR BİR KÖŞE YAZISI
YILMAZ ÖZDİL say…280

IX. BÖLÜM
ABD WATERGATE SKANDALI

1.WATERGATE SKANDALI (1972-1974) say…284
2.SKANDALIR ORTAYA ÇIKARTILMASINDA GAZETECİLERİN ROLÜ say…287
3.FİLM ÖNERİSİ: Başkanın Bütün Adamları say…289

X.BÖLÜM
KİTAP: MEDYA VE SAVAŞ YALANLARI

Gerçekler Nasıl Karartılıyor?
1.Lenora Foerstel say…292
2.MEDYANIN DIŞ POLİTİKA MANİPÜLÂSYONLARI – Ramsey Clark say… 294
3.DOĞU AVRUPA’DA SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜ İŞÇİLERİ ÇÖKÜŞE SÜRÜKLÜYOR- Brian
Becker say…298

4.NATO: MEDYANIN ANLATMAYACAĞI BÎR HÎKÂYE- Michel Collon say… 302
5.PULITZER ÖDÜLÜ VE HIRVAT PROPAGANDASI – Thomas Deichmann say…307
6.YUGOSLAVYA’YA SİYAH BİR GÖZLÜKLE BAKMAK MEDYANIN İDEOLOJİK TEKTİPLİĞİ –
Diana Johnstone say… 308

7.YENÎ SÖMÜRGECİLİK VE MEDYANIN KARANLIK ÇAĞI-Nawal El Saadawi say…310
8.ULUSAL ÖLÇEKTE BİR SINIFSAL BASKI ARACI OLARAK MEDYA- Adel Şamara say…312

XI.BÖLÜM
CEPHE’NİN EMPERYALİZMİN DEZENFORMASYONLA BEYİNLERİ TESLİM ALMA SALRISINA
KARŞI İDEOLOJİK MÜCADELESİ… say 314

*ÇÖZÜM Seçme Yazılar say.768
Ocak 1990, Sayı 31
ÇAVUŞESKU HATALARINA RAĞMEN ONURLU BİR SOSYALİST say…315
*BİR SAVAŞ BİR DAVA BİR ZAFER say…320
*ZAFER YOLUNDA-2
DEVRİMCİ SOL HABER BÜLTENLERİ say…322
*KURTULUŞ say…343

*DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ BÜLTENİ 14 ŞUBAT 2022 say…353
*KURTULUŞ
IRAK: ABD’NİN DÜŞÜ VE SAPLANDIĞI BATAKLIK say…361
*CANLI KALKANLAR
CİHAN KEŞKEŞ VE EYLÜL İŞCAN ANLATIYOR
BAĞDATTA 68 GÜN say… 378
*HALK OKULU
TESLİMİYET KATLİAMA DİRENİŞ ZAFERE GÖTÜRÜR say… 384

XII. BÖLÜM
1.VİETNAM KOMUTANI GİAP’IN CENAZİ ONBİNLERCE İNSANIN KATILMIYLA KALDIRILDI
say…385

2.DURSUN KARATAŞ’IN CENAZE TÖRENİ BİNLERİN OMUZLARINDA TAŞINDI say…388

XIII. BÖLÜM
TARİHİ VE SİYASİ GERÇEKLER HALKLARIN MÜCADELESİYLE AÇIĞA ÇIKABİLİR!

1.KRUŞÇEV REVİZYONİZMİ SBKP’NİN 20.KONGRESİ’NDE EMPERYALİZMLE BARIŞ VE
UZLAŞMA KARARLARI ALIRKEN DÜNYANIN EZİLEN HALKLARI EMPERYALİZME KARŞI
DİRENİYOR, DEVRİMLER İÇİN AYAĞA KALKIYORDU! say…391
2.KRUŞÇEV REVİZYONİZMİ SBKP’NİN 20.KONGRESİ’NDE EMPERYALİZMLE BARIŞ VE
UZLAŞMA KARARLARI ALIRKEN DÜNYANIN EZİLEN HALKLARI EMPERYALİZME KARŞI
DİRENİYOR DEVRİMLER İÇİN AYAĞA KALKIYORDU! say…397
3.REVİZYONİZM EN BÜYÜK UZLAŞMACI-TASFİYECİ GORBAÇOV EMPERYALİZMİN UŞAĞI
HALKLARIN DÜŞMANIDIR say…398
4.EMPERYALİZMLE UZLAŞMA HALKLARA İHANETTİR say…400
5.DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLEYEN EMPERYALİST SİSTEME KARŞI SOSYALİZM KENDİ
KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAKTIR! say…401

6.HALK OKULU
EMPERYALİST BASINA KARŞI SAVAŞANLARIN BASININI TAKİP EDELİM say…403

XIV. BÖLÜM
EMPERYALİST BİR SALDIRI KARŞISINDA,
EMPERYALİST MEDYADAN ÜRETİLEN YALANLARA KARŞI NASIL POLİTİKA ÜRETECEĞİZ?
say…406

1.DÜNYA HAKLARININ TARİHİNDEN, KENDİ TARİHİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ say…406
2.EMPERYALİST MEDYADAN ÜRETİLEN YALANLARA KARŞI NASIL POLİTİKA ÜRETECEĞİZ?
say…407

3.REFORMİST –OPORTUNİST SOL VE KÜRT MİLLİYETÇİLERİ
EMPERYALİZMİN İDEOLOJİK SALDIRILARI, BURJUVA İDEOLOGLARININ SAPTIRMALARI,
EMPERYALİST MERKEZLERDE ÜRETİLİP, EMPERYALİST MEDYA İLE SERVİS EDİLEN
YALANLARA NEDEN İNANDILAR?
SAFLARINI NEDEN HALKLARIN YANINDA DEĞİLDE, EMPERYALİZMİN YANINDA
BELİRLEDİLER?
BURJUVA İDEOLOJİSİNDEN NASIL KOPULUR? say…409

XV.BÖLÜM
SONUÇ BİLDİRGESİ say…412
EMPERYALİZMİN NE SÖYLÜYORSA TERSİNİ DÜŞÜNÜN!
MANİFESTO say… 415

Sosyal ağlarda paylaşın