Avrupa Halk Cephesi:
NATO’NUN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE, 4 NİSAN’DA, NATO’YA KARŞI HER YERDE EYLEMDEYİZ!

Nato’nun kuruluy yıldönümü olan 4 Nisan’da, Nato’ya karşı eylemler yapılması için bir çağrı da Avrupa Halk Cephesi tarafından yapıldı.
Avrupa Halk Cephesi tarafından yapılan açıklamada, Nato’nun bir “savunma” değil, “saldırı” örgütü olduğu vurgulanırken, 4 Nisan’da meydanların “NATO DEFOL!” sloganlarıyla yankılanması çağrısı yapıldı.
Sol, ilerici güçlere de “Nato solu” olmayın çağrısının yapıldığı açıklamada şöyle deniliyor:

“4 Nisan, NATO’nun kuruluş yıldönümü.
4 Nisan 1949’da kurulan NATO, o günden bu yana, emperyalizmin elinde, sosyalist sisteme ve dünyanın ezilen mazlum halklarına karşı kullandığı bir silah olmuştur.
NATO, bir SAVUNMA örgütü değil, SALDIRI örgütüdür. Tüzüğündeki “üye ülkeleri savunma” ifadesi, sadece onun gerçek işlevini perdelemeye yönelik bir ifadedir.

Açılımı “Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü” olan NATO, Avrupa ve Kuzey Atlantik ülkelerini, yani emperyalist dünyayı “Komünizm tehlikesi”ne karşı savunmak adına 1949 yılında kurudu.
Sosyalist sisteme ve ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veren halklara karşı emperyalistlerin savaş ve saldırı gücüdür NATO.
75 yıldır dünyanın bir çok bölgesinde, milyonlarca insanı katleden, terör politikalarıyla halklara baskı ve zulüm uygulayan eli kanlı bir örgüttür.
NATO; dünyanın en büyük terör örgütüdür.
NATO’nın yönetici gücü, başta ABD olmak üzere emperyalist devletler ve emperyalist tekellerdir. Türkiye gibi ülkeler ise NATO için ucuz asker gücüdür.

Bugün NATO artık, sadece ASKERİ bir güç değildir.
NATO artık, emperyalist politikaların üretilmesinde ve uygulanmasında rol alan POLİTİK bir karargahtır.
NATO, Kontrgerilla örgütlenmelerinin, gerici grupların örgütleyicisidir.
Tutsaklarla ilgili “ya düşünce değişikliği ya ölüm” diye ifade edilen “rehabilitasyon” kararları NATO’da alındı.
Bugün LGBT, uyuşturucu gibi emperyalist politikaların yürütücüsü bizzat NATO’dur.
Ülkemizdeki 6 Şubat depreminden sonra, İskenderun, Antakya ve Defne’de NATO çadırkentleri kuruldu. Bu da NATO’nun politik bir karargah olarak yürüttüğü faaliyetlerin bir uzantısıdır.

4 NİSAN’DA NATO’YA KARŞA EYLEMDEYİZ!

4 Nisan’da bulunduğumuz her yerde, NATO’ya karşı sesimizi yükselteceğiz.
Çeşitli ülkelerde, AntiEmperyalist Cephe tarafından, veya Avrupa solu tarafından yapılan eylemlere katılırken, bunun olmadığı yerlerde, bağımsız eylemlerimizi gerçekleştireceğiz.

HALKLARA ÇAĞRIMIZDIR!

NATO’nun Yugoslavya’dan Libya’ya, Suriye’ye kadar gerçekleştirdiği saldırılar, havadan yağdırdığı bombalar, demokrasi adına değildir, bu ülke haklarının güvenliği için değildir; NATO’nun bombaları ve politikaları, emperyalistlerin çıkarları içindir.
Vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü için
“NATO’YA HAYIR!” demeliyiz.

DEMOKRATİK, İLERİCİ GÜÇLERE ÇAĞRIMIZDIR!

NATO’nun halklara karşı tarihi ve pratiği bellidir.
NATO’nun savunduğu tek bir şeyi savunmak, ilericiliğin, solculuğun, sosyalistliğin, vatanseverliğin reddidir. Sosyalist değerleri, vatanseverliği DEĞİL, NATO SOLCULUĞUNU REDDEDELİM!
NATO’ya tereddütsüz karşı çıkalım!
TÜM NATO POLİTİKALARINA tereddütsüz karşı çıkalım!

TALEBİMİZDİR!
NATO dağıtılmalıdır, lağvedilmelidir.
Bu talebi ileri sürüyoruz.
Bu talep, demokratik, ilerici bir taleptir.
Ancak günümüz dünyasında biliyoruz ki, NATO’nun DAĞITILMASI, YIKILMASI, ancak halk devrimleri sonucu gerçekleşecektir.
Bu nedenle de diyoruz ki,
EMPARYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK,
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ
KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM
hedefine yürümek,
NATO’ya karşı mücadeleyi de gerektirir.

4 Nisan’da her yerde NATO’YA HAYIR, NATO DEFOL! sloganlarını yükseltelim.
4 Nisanda, meydanlar NATO’YA HAYIR, NATO DEFOL! sloganlarıyla yankılansın.

HALKLARIMIZ, TÜM İLERİCİ GÜÇLER!
4 NİSAN’DA NATO’YA KARŞI TEK SES OLALIM!

NATO’nun yüzbinlerce askeri, onbinlerce tankı, topu, uçağı olabilir.
Ama ne NATO, ne de başka bir emperyalist örgüt, HALKLARDAN GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
NATO’YU, SAHİPLERİYLE BİRLİKTE ÜLKELERİMİZDEN KOVACAĞIZ!
NATO’YU, SAHİPLERİYLE BİRLİKTE YIKIP, TARİHE GÖMECEĞİZ!”

Sosyal ağlarda paylaşın