BÜTÜN DÜNYA HALKLARINA KİMİ ZAMAN GÜR SESİMİZLE KİMİ ZAMAN UMUDU FISILDAYARAK; DİRENME VE SAVAŞMA ÇAĞRISI YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ!

31 Ekim 2023 tarihinde Meriç Nehri sınırında Katledilen 4 devrimci ile ilgili Halk Cephesinin yaptığı açıklamayı yayımlıyoruz…

BÜTÜN DÜNYA HALKLARINA KİMİ ZAMAN GÜR SESİMİZLE
KİMİ ZAMAN UMUDU FISILDAYARAK;
DİRENME VE SAVAŞMA ÇAĞRISI YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ!
EMPERYALİZM VE FAŞİZM İSE BU ÇAĞRIMIZI BİZLERİ KATLEDEREK YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR!
KATLEDİLEN 4 DEVRİMCİ BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELESİNDE
HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYİ GÖZE ALAN ANADOLU HALKININ YİĞİT EVLATLARIDIR!
DİRENME VE SAVAŞMA ÇAĞRISINDA BULUNARAK ÖLÜMSÜZLEŞEN 4 DEVRİMCİ
BAŞTA ANADOLU VE FİLİSTİN HALKLARI OLMAK ÜZERE
TÜM DÜNYA HALKLARINA UMUT OLMUŞLARDIR!

Harika Kızılkaya, Özkan Güzel, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır AKP faşizminin kolluğu tarafından katledilmişlerdir. AKP faşizmi 4 devrimciyi katletmiştir. Bu emri emperyalizmden almıştır. Çünkü bugün emperyalizm dünya üzerinde savaşan Marksist-Leninistleri teslim almak ve imha etmek istemektedir. Bunun için devrimciliği ve devrimcileri umut olmaktan çıkarmayı hedeflemektedir.
Emperyalizmin devrimciliğe ve devrimcilere saldırı yöntemlerinden biri ideolojik hegemonyasıdır. Bu hegemonya yozlaştırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Emperyalizm devrimciliğin karşısına aktivizmi koymak istemektedir. Ama bugün bunu asla başaramadığını katlettiği 4 devrimciden görmekteyiz. Harika Kızılkaya, Özkan Güzel, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır devrimciliğin onurunu taşımaktadırlar. Onlar 4 kızıl karanfil devrimlerin ve devrimciliğin tek kurtuluş olduğunu haykırmaktadırlar.
Emperyalizmin devrimciliğe ve devrimcilere saldırı yöntemlerinden biri de onları işkencelerle gözaltına almak, tutuklamak ve katletmektir. Bu yöntemlerle devrimciliği bitirebileceğini sanmaktadır. Emperyalizm aslında acizdir. Çaresizdir. Bu saldırılar ile asla kazanamayacaktır. Çünkü bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm mücadelesi için düşünlerimiz halkların bilincine ve yüreğine gömülmektedir. Yeni bir kuşağı yaratmakta, cüreti var etmektedir. Harika Kızılkaya, Özkan Güzel, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır Anadolu ve dünya halklarının bilincine ve yüreğine gömülerek yeni ve cüretli bir neslin kaynağı olacaklardır.
Emperyalizm dünya üzerinden Marksist-Leninistleri silemeyecektir. “Direniş ile elde edilemeyen daha fazla direnişler ile elde edilecektir” şiarı ile savaşan Anadolu ve dünya halkları karşısında yenilen emperyalizm ve onun işbirlikçileri olacaktır.
Bugün nasıl siyonist İsrail’e karşı destanlar yaratarak dövüşüyorsa yiğit Filistin halkı öyle dövüşmektedir Anadolu devrimcileri de emperyalizme ve faşizme karşı.
Emperyalizme ve faşizme karşı asla teslim olmayacağız. Direnmemenin katliama götüreceğini direnmenin ise tek kurtuluş olduğunu biliyoruz. Direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Uzlaşmaz bir devrimciliğin onurunu taşıyoruz. Bu onur ile Anadolu ve dünya halklarına DİRENME VE SAVAŞMA çağrımızı yapıyoruz. Umut olabilmenin bedelleri var biliyoruz ve GERİSİ HAYAT diyoruz.
Anadolu topraklarında umut olmaya, umudu büyütmeye devam edeceğiz.

KATLEDİLEN 4 DEVRİMCİNİN KATİLİ EMPERYALİZM VE AKP FAŞİZMİDİR!
KATLEDİLEN 4 DEVRİMCİNİN CENAZELERİ DERHAL AİLELERİNE VERİLMELİDİR!
DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİL ONURDUR!
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
HARİKA KIZILKAYA ÖLÜMSÜZDÜR!
ÖZKAN GÜZEL ÖLÜMSÜZDÜR!
BURAK AĞARMIŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
ERDOĞAN ÇAKIR ÖLÜMSÜZDÜR!

HALK CEPHESİ

Sosyal ağlarda paylaşın